Ny ordförande i SKB

Vid föreningsstämman för Stockholms Kooperativa Bostadsförening den 1 juni valdes Charlotte Axelsson till ny styrelseordförande. Hon ersätter Håkan Rugeland som avböjde omval efter 25 år som aktiv i SKBs styrelse.

Charlotte Axelsson har mångårig erfarenhet från olika delar av bostadsbranschen. Inom Stockholms stad har hon jobbat i finansledningen och som borgarrådssekreterare på både stadsbyggnads- och fastighetsrotlarna.

Vidare har Charlotte Axelsson varit verksam som vd på Arsenalen, Familjebostäder, Svenska Bostäder och HSB Stockholm. Hon har också haft engagemang som styrelseledamot i ett antal företag inom bostadsbranschen och arbetat i nationella och internationella organisationer som främst syftat till att förbättra och utveckla bostadsbranschen.