Östersundshem krävs på böter för otillåten upphandling

Konkurrensverket anser att Östersundshem bröt mot upphandlingsreglerna när man i fjol köpte ett stort antal Attefallshus. Bostadsföretaget krävs nu på att betala fem miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift på grund av otillåten direktupphandling.

Det kommunala fastighetsbolaget Östersundshem 2 AB ingick i februari 2016, genom en direktupphandling, ett avtal om köp av 100 så kallade Attefallshus med en option att köpa ytterligare 50 hus. Optionen kunde utnyttjas fram till och med den 30 juni 2017. Avtalet är värt drygt 80 miljoner kronor.

Avsikten med avtalet var bland annat att lösa bostadsbristen för nyanlända, det vill säga personer med uppehållstillstånd, och studenter i Östersunds kommun. Dessa behov var dock kända sedan tidigare och därför inte brådskande. Varken antalet hus (sammantaget 150), eller optionens längd, kan anses ha varit absolut nödvändiga.

Konkurrensverket bedömer mot denna bakgrund att det inte var absolut nödvändigt att utforma avtalet på det sätt som gjordes. Detta innebär att Östersundshem inte kunde använda undantaget för synnerlig brådska när bolaget ingick avtalet. Avtalet är därför en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega