Nya möjligheter att öka rekryteringen

– Under 2017 kommer vi ha en branschvecka, sa David Finch på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland ökar sitt samarbete med fastighetsbranschen och planerar en rad aktiviteter för att underlätta rekryteringen.

David Finch, branschstrateg Samhällsbyggnad på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland, gav flera exempel på hur arbetsgivare i marknadsområdet kan hitta nya medarbetare och öka samarbetet med Arbetsförmedlingen när han talade på Fasticon Kompetens workshop den 8 februari med temat ”Hur löser vi kompetenskrisen i samhällsbyggnadssektorn”.

– Vi har jobbat med fastighetsbranschen under en längre tid, men det är först nu det känns riktigt konkret, sa David Finch.

Han berättade om befintliga och kommande verksamheter som är riktat speciellt till och för fastighetsbranschen: en kommande branschvecka och en fastighetsutbildningsdag 2017, ett nytt branschråd, Snabbspåret för nyanlända, nya Arbetsgivarcenter och branschkontoret i Skärholmen med specialiserat inriktning för fastighetsbranschen, möjlighet att rekrytera från andra EU/EES länder, arbetsmarknadsutbildningar och ESF-projektet Sverige bygger nytt.

Snabbspåret
Fastighetsbranschen har svårt att rekrytera många yrkesgrupper, samtidigt som det enligt Arbetsförmedlingen finns nyanlända i Sverige som har rätt kompetens.

För att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden beslutade regeringen i februari 2015 att införa ett snabbspår. Men trots att det har gått två år har inga nyanlända fått jobb i fastighetsbranschen via snabbspåret och många branschföreträdare är kritiska.

– Vi jobbar med att få fram avtalen för validering och kartläggning av kompetens som ligger till grund för Snabbspåret. Där är vi inte helt framme än. Men förutom valideringsverktyg och kartläggningsverktyg som man ska jobba med i Snabbspåret, är verktygslådan och insatserna desamma och finns redan klara, vilket gör att vi uppmanar företag att ta kontakt redan nu och inte invänta sa David Finch.

Alternativa lösningar
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland kan erbjuda lösningar som liknar Snabbspåret. Till exempel finns yrkeskompetensbedömningar där man testar personer i tre veckor inom olika yrken.

– Då kan vi se vad som krävs för att de ska nå ända fram och få jobb inom det yrket. Sedan bygger vi på med arbetsmarknadsutbildning och svenska och så småningom anställning.

David Finch berättade också att Arbetsförmedlingen har ett branschkontor i Skärholmen som har arbetsgivaransvar för fastighetsbranschen.

Branschteam
Inom Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland finns flera grupper som jobbar med fastighetsbranschen. Här finns bland annat den regionala branschstrategen Moi Aden, ESF-projektet Sverige bygger nytt och Arbetsgivarcenter som har ett branschteam för fastighetsbranschen.

– Inom arbetsgivarcenter har vi också något som kallas rikstäckande uppdrag, som tidigare hanterades av vårt huvudkontor, och där samarbetar vi med stora koncerner i hela Sverige.

Ett sånt uppdrag är Snabbspåret. Ett annat är Sverige tillsammans, som startades för två år sedan och båda handlar om att hjälpa de nyanlända in på arbetsmarknaden.

Rekrytering utomlands
Arbetsförmedlingen Stockholm Arbetsgivarcenter erbjuder flera tjänster inom rekrytering till arbetsgivare i hela Stockholms län och kan stötta arbetsgivare genom hela anställningsprocessen.

När det gäller de yrkeskategorier som det råder stor brist på finns också möjlighet att rekrytera från EU- och EES-länder. Här kan Arbetsförmedlingens rådgivare för frågor som rör Eures (nätverket EURopean Employment Services) ge hjälp och råd åt svenska arbetsgivare.

– Kontakta våra euresrådgivare så får du veta mer, sa David Finch.

Utbildningsdag och branschvecka
I mars planeras en fastighetsutbildningsdag i Stockholm. Exakt datum är inte bestämt än, men en av avsikterna är att skapa branschexperter på Arbetsförmedlingen.

– Under 2017 kommer vi ha en branschvecka för fastighetsbranschen. Vi vill också ha ett branschråd där vi i den takt och frekvens branschen önskar kan lyssna på företagens behov i branschen och hur vi kan lösa era utmaningar.

Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland har två arbetsmarknadsutbildningar, en för fastighet och en för ingenjörer. Utbildningarna startar en gång i månaden och Carina Paulsen på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland är ansvarig kontaktperson.

Utökad yrkesintroduktion
David Finch uppmanade också företag att utnyttja avtalen om yrkesintroduktionsanställningar som Arbetsförmedlingen har ingått med Fastigo och Almega.

Fram till 2016 gällde avtalen bara för ungdomar, men nu är det även möjligt att få ekonomisk ersättning för att anställa och erbjuda handledning eller utbildning för utlandsfödda, nyanlända och långtidsarbetslösa.

– De kan komma in under upp till ett år och samtidigt som de får en anställning kan de utbilda sig i företaget i lärlingsprojekt. Titta på det här och se vilka möjligheter ni har. Här har vi faktiskt möjlighet att få upp volymen.

Attrahera ny kompetens
Dessutom har Arbetsförmedlingen ESF-projektet ”Sverige bygger nytt” som ska underlätta kompetensförsörjning inom bygg- och fastighetssektorn. Syftet är att öka attraktionsvärdet på dessa jobb för nyanlända, kvinnor och ungdomar.

Ann-Marie Flood på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland kan svara på frågor om projektet.

– Det handlar om att skapa samarbeten där vi kan stimulera att få in mer personal inom de bristområden som redan vet finns. Vi vet att det finns ett stort behov, kanske 10 000-12 000 personer som måste anställas i fastighetsbranschen i Sverige fram till 2020, sa David Finch.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Vad är snabbspåret?

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke.

Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Vilka kan delta i snabbspåren?

  • Nyanlända som har en etableringsplan eller på väg att upprätta en etableringsplan.
  • Nyanlända som de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan.
  • Övriga nyanlända som de senaste 3 år har beviljats uppehållstillstånd.

 

Läs mer om Snabbspåret

 

 

Arbetsförmedlingens regionala branschstrateg

Moi Aden

moi.aden@arbetsformedlingen.se

 

Arbetsförmedlingens Eures-rådgivare

Susanne Iwarson

susanne.iwarson@arbetsformedlingen.se

 

Kontakt – arbetsmarknadsutbildning

Carina Paulsen

Carina.paulsen@arbetsformedlingen.se

 

Kontakt – ESF-projektet Sverige bygger nytt

Anne-Marie Flood

Anne.marie.flood@stockholm.se

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega