Kommande nyheter inom offentlig upphandling

Regeringen har föreslagit ett antal förändringar i upphandlingslagstiftningen som ska göra överprövningar mer effektiva. Advokat Kristian Pedersen och associate Albin Svensson redogör för vad ändringarna innebär för upphandlande myndigheter och enheter.


Varför överklagas fler upphandlingar?

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. 2015 begärdes cirka 8 procent av alla upphandlingar överprövade. Och antalet överprövningar som går…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega