Sök stöd till effektivare energianvändning

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan söka stöd till energieffektivisering ur Bra Miljövals Energieffektiviseringsfond. Byte eller energireparation av fönster, tilläggsisolering och effektivare ventilation är några saker som kan ge stöd.


Grön fastighetsel på Svenska Hus

Svenska Hus tar ännu ett viktigt steg i sin hållbarhetssatsning: All fastighetsel kommer framöver att vara märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega