Klimatdemonstration, miljöcertifiering eller the real deal?

Hej förvaltare, vad erbjuder du för hållbarhet i dag? Det är nämligen så utvecklingen ser ut. En del av ditt tjänsteutbud är att tillhandahålla en tekniskt fungerande byggnad på din fastighet, och en lagenlig dito. Släng sen in lite relationsvård.

Sedan handlar faktiskt resten om vilka hållbarhetstjänster du erbjuder dina kunder, och dina kunders kunder.

Du ska ju varken slösa, förlora affärer, eller missa möjligheten att minska ditt och dina kunders ekologiska fotavtryck.

Receptet

  • Konkreta och transparenta energieffektiviseringar på gång, genomförda och pågående. Check.
  • Åskådlig och uppmuntrande cirkulär avfallshantering på gång, genomförd och pågående. Check.
  • Skapa ökade flöden vid, och runt fastigheterna för trygghet och lönsamhet för kunderna på gång, genomförda och pågående. Check.
  • Dialoger för sociala mötesplatser där kunder och kunders kunder trivs och vill vistas på gång, genomförda och pågående. Check.
  • Fokus på konstruktiva brukarbeteenden och positiv styrning – nudging – på gång, genomförda, och pågående. Check.
  • Aktivt arbete med representativ mångfald och inkludering för att öka verksamhetens spänst, samt underlätta och förbättra rekrytering för långsiktig lönsamhet på gång, genomförda och pågående. Check.
  • Utveckla hållbar transparent och trovärdig kommunikation, rutiner och varumärkesvård på gång, genomförda och pågående. Check.

Tack
Att visa missnöje gentemot det som inte fungerar genom demonstration eller  klagomål, det är steg. Frågan är om de har så hög verkningsgrad.

Samma gäller de gröna inslagspapperna miljöcertifieringar. Vad ger de egentligen? I realiteten sprider de inga kunskaps- och engagemangsringar på vattnet. De är mer som locket på, eller pinnen i hjulet i hållbarhetsutvecklingen. De levererar knappt, och lär ju inte gemene kund eller medarbetare någonting om hur vi kan minska vårt klimatavtryck och därmed öka vårt hopp och lust till mer hållbarhet.

Men att kredda, tacka och visa uppskattning för de reella och gripbara förslag som medarbetare, kunder och kanske även övriga intressenter kommer med, det kommer att ge positivt utslag, och därmed den hållbara utveckling vi behöver.

Förvalta ditt förtroendekapital
Så ska du se att det händer spännande grejer. Dina medarbetare, den långsiktiga lönsamheten och NKI kommer att växa. För hållbarhet handlar i stort om att skapa så många vinnare som möjligt i ett och samma led.

Du är väl med?

Felicia Oreholm

Felicia Oreholm är hållbarhetsstrateg inom bygg- och fastighet. Hon har utbildat förvaltare, byggingenjörer och driftstekniker i hållbarhet, sund & lönsam inomhusmiljö, samt miljöprofilerat byggande sedan 2010.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega