Lämna kartellen först och slipp böter

Om ett företag har deltagit i en kartell och ångrar sig lönar det sig att snabbt anmäla överträdelsen till Konkurrensverket. Det företag som först anmäler en kartell kan nämligen helt slippa böter och få eftergift.

Det går bra att vara anonym och beskriva överträdelsen i hypotetiska termer för att få ett muntligt förhandsbesked.

En anmälan av en överträdelse kan ske skriftligen eller muntligen och oavsett hur den har kommit in omfattas den av sekretess.

Källa: Konkurrensverket

Så här ansöker du om eftergift

 

 

Bli den första att kommentera "Lämna kartellen först och slipp böter"

Lämna en kommentar