Huskurage i Bergs kommun

Bergs Hyreshus AB antog under hösten policyn Huskurage – mot våld i nära relationer.

Huskurage är en ideell förening likaväl som en metod för att effektivt verka mot våldet i nära relationer.

– Det här är viktigt. Och nästan förpliktande för oss som bostadsbolag. Våldet i nära relationer förekommer ofta i hemmet och vi hyr de facto ut lägenheter. Vi kan genom några enkla åtgärder sprida information och medvetenhet i frågan. Och i samma anda uppmana till omtanke och omsorg från grannar när man misstänker våld i nära relationer, säger Hans Green, VD Bergs Hyreshus AB.