Så samordnar du energikartläggning och deklaration

Det finns goda möjligheter för företagen att samordna arbetet med energikartläggning (EKL) och energideklarationen (EPBD). Det är innebörden i en rapport beställd av Energimyndigheten. Dessutom ges förslag på vad som är betydande energianvändning.

Konsultföretaget CIT Energy Management har på uppdrag av Energimyndigheten analyserat de båda regelverken för att ge tips om hur företag som omfattas av båda regelverken kan undvika dubbelarbete.

Och det finns enligt rapportförfattarna absolut samordningsmöjligheter, även om det är problematiskt att regelverken löper över olika tidsperioder och mäter olika saker.

Olika tidsperioder och olika saker
Energikartläggningen är inriktad på att identifiera besparingsmöjligheter och föreslå åtgärder, medan energideklarationen mer har karaktären att redovisa hur mycket energi byggnaden drar för att jämföra olika byggnader. Dessutom ska energikartläggningen görs vart fjärde år medan energideklarationen endast görs vart tionde år.

Per-Erik Nilsson

Samordna platsbesök och underlag
– Framförallt bör man samordna platsbesöken, men även datainsamlingen för energianvändningen och underlag för att ta fram åtgärdsförslag kan samordnas, säger Per-Erik Nilsson, en av rapportförfattarna.

Betydande energianvändning
Begreppet betydande energianvändning har väckt många frågor, när det gäller vilken energi som ska mätas hos de företag som omfattas av kraven på att göra en energikartläggning, men som inte är fastighetsbolag.

Och Energimyndigheten har hittills inte kunnat ge något svar.

Tio procent av totalen
Nu föreslår rapportförfattarna att alla företag vars byggnader svarar för drygt tio procent av företagets totala energianvändning även ska ange besparingspotentialen för sina byggnader.

– Eftersom det inte är orimligt att halvera energianvändningen i byggnader skulle det innebära kostnadseffektiva besparingar på fem procent av företagets totala energianvändning, säger Per-Erik Nilsson.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se