Uppsalahems nya hyror klara

Uppsalahems hyresförhandlingar är avslutade och hyrorna justeras från 1 juli i olika nivåer beroende på bostadens standard och om fastigheten har individuell mätning av vatten (IMD) eller inte.

Den genomsnittliga höjningen för Uppsalahem blir 0,9 procent och för dem med IMD blir höjningen 0,3 procent. För Studentstaden blir den genomsnittliga höjningen 0,84 procent.

Nivåerna går från 0,2 procent till 0,95 procent för den generella hyreshöjningen, där nyproduktionsområden med en relativt hög hyresnivå, får den lägsta höjningen och äldre områden med relativt låg hyra, få den högre höjningen.

Områden med IMD får höjningar mellan 0,2-0,4 procent. Det lägre spannet beror på den justering av vattenpriset som Uppsala Vatten gjorde tidigare i år.