Lägre byggkostnader med nordiskt samarbete

De nordiska länderna enades den 29 maj om att stärka samarbetet kring harmonisering inom byggbranschen som ska leda till lägre byggkostnader.

Bland annat kom länderna överens om att sätta igång relevant forskning och stärka nordiska nätverk inom byggbranschen som stöder en harmonisering.

– Norden ska vara världens mest integrerade byggmarknad. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Läs Boverkets rapport ”Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning”

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär