Tillförordnad vd på HSB Göta

HSB Göta går in i en ny utvecklingsfas och med anledning av det har HSB Götas styrelse och vd Mats Hult valt att gå skilda vägar.

Jan-Olof Persson, tidigare vd för HSB Fastighetsförvaltning Göta AB, träder in som tf vd för HSB Göta.

Jan-Olof Persson börjar omgående och hans främsta uppgift blir att leda den dagliga verksamheten till dess ny vd är på plats.

Styrelsen påbörjar rekrytering av ny vd omgående.