Castellum är hållbarast i Norden och 6:a i världen

Rutger Arnhult, vd, och Filip Elland, hållbarhetschef, på Castellum.


Castellum finns för sjätte året i rad med i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag är Castellum etta i Norden, tvåa i Europa och sexa globalt.

– Detta är mycket mer än en hedersbetygelse. Här bevisar vi för analytiker över hela världen att vi ligger i hållbarhetens frontlinje, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global som är världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna. De erbjuder djupgående data och insikter om kritiska affärsfaktorer där hållbarhet tar allt större plats. Douglas L. Peterson, vd och ordförande i S&P Global, konstaterar att hållbarhet numera är det globala näringslivets första prioritet.

I The Sustainability Yearbook presenteras de företag som tillhör de bästa 15 procenten i sin bransch. Målsättningen med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I årets upplaga granskades över 7 500 företag i 61 branscher, varav endast 715 platsade. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget i årets Sustainability Yearbook.

Hållbarhetschef Filip Elland ser tre tydliga framgångsnycklar:

  1. Castellums hållbarhetsmål är kopplade till de globala målen, med en tydlig färdplan för hur bolaget ska nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030.
  2. Hållbarhet är en helt integrerad del i bolagets affärsverksamhet, prioriterad av såväl styrelsen och ledningen som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten.
  3. Castellum arbetar strukturerat, följer upp kontinuerligt och gör noggranna riskbedömningar.

– Castellum kommer fortsatt att arbeta hårt för att ligga i frontlinjen och jag är övertygad om att hållbara verksamheter också säkerställer lönsamhet framåt, säger Rutger Arnhult, vd Castellum AB.

Källa: Castellum

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag.
Per den 19 november 2021 uppgick fastighetsvärdet till ca 148 miljarder, baserat på ett ägande av samtliga aktier i Kungsleden.
Ett av Catellums hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030.
Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Källa: Castellum

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega