Funkar Pavarotti-effekten?

Företaget Urban Utveckling har fått 250 000 kronor av Brottsförebyggande rådet (Brå) för att se om musik kan minska brottsligheten.

Det stockholmsbaserade företaget ska ta fram kunskap om hur akustisk design och musik kan användas som brottförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärd.

Företaget ska göra en litteraturöversikt över internationell forskning inom området och en jämförande fallstudie av de områden i Sverige som har testat metoden.

Svenska fastighets- och bostadsbolag har till exempel testat att spela klassisk musik i speciellt brottsutsatta parkeringsgarage. Resultatet har ofta blivit att de kriminella gängen som hängde i garagen flyttade till en annan plats.

Framgång i London
Ett av de mer uppmärksammade försöken gjordes i London där tunnelbaneoperatören London Underground (LU) minskade brottsligheten med 30 procent genom att spela klassisk musik på tunnelbanestationen Elm Park Station, enligt en undersökning från 2005.

Försöket pågick i sex månader och fick till följd att rånen minskade med 33 procent, överfall med 7 procent, hot mot personal med 25 procent och vandalism med 37 procent.

Opera fungerade bäst
Rapporten gav dock inget stöd för att klassisk musik hade gjort brottslingarna snällare.

I stället var slutsatsen att stökiga ungdomar skrämdes bort eftersom de avskydde klassisk musik. Störst effekt fick LU när de spelade operamusik med Pavarotti på full volym.

Dessutom påpekade John Strutton från LU:s brotts- och ordningsenhet att det inte bara var musiken som minskade brottsligheten, utan även andra åtgärder som mer personal, bättre belysning och stöd till ungdomsverksamhet.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se