Regeringen vill ha digital planprocess

– Viktigaste förändringen vi kan göra, säger Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitala standarder ska ge snabbare och effektivare planprocesser i kommunerna.

Regeringen föreslog den 22 februari i en proposition att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om standarder för hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Största förändringen
Proposition ska leda till att samhällsbyggnadsbranschen bättre kan ta tillvara de möjligheter en mer samordnad och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess ger.

– Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Effektivitet och transparens
Kommuners och andra myndigheters arbete inom samhällsbyggnadsområdet har blivit alltmer digitaliserat

Men eftersom plan- och bygglagen saknar nationella bestämmelser om hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas arbetar kommuner och myndigheter med detta på olika sätt.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega