Fastighetsägare utbildas i energistyrning

 21 februari var det kickoff för det internationella samarbetet Act Now, som genom utbildningsinsatser ska öka kunskapen inom energistyrning för privata och offentliga fastighetsägare i Europa. Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg deltar.
Under tre år ska projektmedlemmarna i respektive regioner utbilda fastighetsägare i energistyrning och finansieringsmetoder för energieffektiviserande åtgärder.

Som representanter för Sverige kommer Energikontor Sydost i samverkan med Länsstyrelsen i Kronoberg att stötta regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom att arrangera kunskapshöjande aktiviteter som seminarier och utbildningar.

Syftet med projektet är att stötta fastighetsägarna att överbrygga hinder för energieffektivisering och för att sprida kunskap och erfarenheter” säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost. ”Vi ser fram emot att dra igång arbetet på hemmaplan efter att projektet officiellt har startat.

Kontakt
Johan Milton
0708-10 58 00, johan.milton@energikontorsydost.se 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega