Stenvalvet hyr ut 4 800 kvadratmeter

Stenvalvet har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal med Norrtälje Kommun i fastigheten Älmsta 8:2 i Älmsta.

Hyresavtalet omfattar cirka 4 800 kvm och inrymmer Elmstagårdens äldreboende samt Granbacka demensboende med totalt 57 lägenheter.