Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Miljoner till ny kunskap om digitalisering

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den fjärde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Tio projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt 6,3 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket.

Godkända projekt:

  • Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC – Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet.
  • Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell – Andreas Forsfjäll, Elecosoft Consultec.
  • Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden – Thomas Olofsson, Luleå Tekniska Universitet.
  • Multi-kriterieanalys för Hållbar Byggprocess – Hamid Movaffaghi, Högskolan i Jönköping.
  • Arkitektens roll – design, form och LCA – Hillevi Olsson, C.F. Møller.
  • Digital adoption och värde skapande i fastighetsförvaltning – Agnieszka Zalejska Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan.
  • Aggregering – Desensibilisering – Digitalisering -Mikael Mangold, RISE Research Institutes of Sweden.
  • Go Digital! En öppen plattform för fallstudier av samhällsbyggnadsbranschens digitaliseringsprojekt – Linus Bille, Eicorn.
  • Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering – Peter Kovacs, RISE Research Institutes of Sweden.
  • Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn – Cyril Holm, Stockholms universitet.

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega