Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Ny utgåva av författningshandbok

Svensk Byggtjänst har släppt årets utgåva av ”Författningshandbok för byggsektorn”. Boken redovisar ett brett urval av lagar, förordningar och föreskrifter som berör förvaltning, byggande och samhällsplanering.

Texterna i årets utgåva är giltiga per 1 juli 2017, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat upphandlingsförordning och lag om offentlig upphandling. Boverkets föreskrifter har setts över och enbart tekniska föreskrifter tas med i texten, medan föreskrifter om ekonomiskt stöd presenteras i en lista.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega