Vilken är vår största utmaning?

– Med ett hållbart sätt menar jag ingen utopi, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Charlotta Szczepanowski, som nyligen rankades på plats 25 bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige, berättar hur hon ser på hållbarheten i fastighetsbranschen.

Charlotta, som är hållbarhetschef på Riksbyggen, var den person i vår bransch som hamnade högst i tidningen Aktuell Hållbarhets lista över de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige. Dessutom är hon en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd och en av våra krönikörer.

Läs vad Charlotta tror om branschens hållbarhet i framtiden och kolla hennes bästa råd till dig som vill ta ledningen i hållbarhetsarbetet.

Vilken är den största hållbarhetsutmaningen just nu?
– Den stora utmaningen är alltid att skapa förståelse för hur komplexa hållbarhetsfrågorna är och att det kommer att krävas stora förändringar om vi ska lyckas förändra oss och leva på ett hållbart sätt. Med ett hållbart sätt menar jag ingen utopi där alla mår bra, utan helt enkelt ett samhälle där vi människor lever på ett sätt så att vi kan finnas kvar på planeten jorden under liknande förhållanden som vi har idag. Idag har vi en icke hållbar utveckling vilket börjar märkas genom till exempel klimatförändringar och annan miljöförstöring.

Hur ser framtiden ut när det gäller hållbarhet i fastighetsbranschen?
– Jag vet att hållbarhetsfrågorna kommer att växa och bli större och större. Anledningen till det är att vi inte har något val. Trenden just nu är att de sociala hållbarhetsfrågorna tar mer plats i diskussionen. Vi har länge arbetat med social hållbarhet, men vi har inte sett det som sociala hållbarhetsfrågor. Att se frågorna som sociala hållbarhetsfrågor gör att vi kan sätta in åtgärderna vi gör i ett sammanhang och skapa systematik. När vi har systematik kan vi följa upp och erfarenhetsåterföra lättare!

– Inom miljöfrågorna ser jag framför mig en bättre förståelse för att frågorna har olika karaktär. Om vi ska mötas i diskussionen måste vi skapa förståelse för att vissa frågor handlar om individer, buller till exempel, andra handlar om regionala frågor, reglering av vattenflöden är ett exempel, ytterligare andra handlar om globala frågor som till exempel klimatförändringen.

Vilken roll spelar fastighetsbranschen för hållbarhetsfrågorna?
– Den har en stor roll. Jag gillar inte att säga olika procenttal av påverkansgrad för det spelar roll hur man räknar. Men vi vet att det spelar en stor roll hur våra samhällen utvecklas och fastighetsbranschen har en stor påverkan på hur samhällen utvecklas.  Man kan tänka att vi spelar roll i allt från den viktiga konsumtionsfrågan, genom att vi skapar möjligheter för delning i fastigheter, till frågor som berör klyftorna i samhället.

Har du något råd till andra som vill ta ledningen när det gäller hållbarhet?
– Våga se hur komplex frågan är och inte förenkla den på ett felaktigt sätt. Bygg upp kapacitet att ta beslut utifrån komplexa frågor i viktiga beslutspunkter. Se frågan som en utvecklingsfråga. Varje utvecklingssteg måste gå mot en mer hållbar utveckling. Bort med pekpinnar och se det som en utmaning att hela tiden bli bättre!

Vilka egenskaper tycker du är viktigast för en ledare?
– Oj, vilken svår fråga där jag inte alls är mest kunnig. Jag tänker att det är viktigt att ha kunskap så att man kan visa vägen, ha mod så att man vågar utmana för att skapa förutsättningarna och vara entusiasmerande så att medarbetar hänger på.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Charlottas vision för fastighetsbranschen

 • Att fortsätta hålla en hög byggtakt samtidigt som vi:
  • lyckas skapa städer som fungerar socialt
  • lyckas arbeta för att
   • minska vår miljöpåverkan från produktionen av material
   • inte ta för värdefull mark i anspråk och nyttja de grönområden som finns så att de kan producera ekosystemtjänster som vi behöver
  • I de stora städerna arbeta för att minska behovet av egen bil
  • Arbeta med energieffektiviseringar och förnyelsebar energiproduktion i det befintliga beståndet
  • Arbeta bättre med klimatanpassningsfrågorna. Klimatförändringen är här och det påverkar den befintliga byggnationen. Vi måste ha det med i beaktande när vi planerar.

Råd till dig som vill ta ledningen i hållbarhetsarbetet

 • Våga se hur komplex frågan är och inte förenkla den på ett felaktigt sätt. Bygg upp kapacitet att ta beslut utifrån komplexa frågor i viktiga beslutspunkter
 • Se frågan som en utvecklingsfråga. Varje utvecklingssteg måste gå mot en mer hållbar utveckling
 • Bort med pekpinnar och se det som en utmaning att hela tiden bli bättre!

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega