Tillåtet med mellanhand vid upphandling

Det är inte otillåtet att använda sig av så kallade mellanhänder i offentlig upphandling, men det är förbjudet för en inköpare att bestämma vilken leverantör som mellanhanden ska anlita. Det slås fast i en ny rapport som gemensamt har tagits fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Att använda sig av så kallade mellanhänder när upphandlande myndigheter och enheter gör inköp är inte ovanligt. Både lämpligheten och lagligheten av att använda sig av mellanhänder har diskuterats länge.

Nu har de båda myndigheterna Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tagit fram en gemensam rapport, ”Mellanhänder i offentlig upphandling”, för att belysa både möjligheter och risker när mellanhänder används vid offentlig upphandling.

Två typer av mellanhänder
– Det är bra att vi nu får tydliga riktlinjer och vägledning hur upphandlande myndigheter och enheter kan använda mellanhänder utan att göra fel. Vi vill underlätta för fler att göra rätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Mellanhänder vid offentlig upphandling definieras i rapporten som två typer: En mellanhand som tar ansvaret och tecknar avtal med leverantörer. Eller en mäklare som förmedlar kontakt innan avtal träffas mellan leverantören och den upphandlande myndigheten eller enheten.

Beroende på vilken typ av mellanhänder som väljs har den upphandlande myndigheten eller enheten olika ansvar.

Upphandlingsreglerna gäller
– Vi vill ge stöd och råd till de upphandlande myndigheter och enheter som överväger att använda sig av mellanhänder vid upphandling. Frågan engagerar många och vi hoppas med denna rapport belysa viktiga frågeställningar, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

I rapporten slås bland annat fast att upphandlingsreglerna gäller fullt ut även om en mellanhand anlitas. Mellanhänder får inte användas för att kringgå upphandlingsreglerna.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega