Fastighetsverket anlitar Sodexo

Statens fastighetsverk i Skåne har gett Sodexo i uppdrag att sköta drift och underhåll av sitt fastighetsbestånd i Skåne och Halland. Uppdraget startade den första december och sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Fastighetsbeståndet i Skåne och Halland består av flera kända kulturfastigheter. I Lundagård ingår bland annat: Universitetshuset, Kungshuset, Palestra et Odeum och Historiska museet.

Även byggnaderna i Lunds Botaniska trädgård och slotten Glimmingehus, Citadellet i Landskrona, Halmstad slott och Bäckaskogs slott ingår i beståndet. Den totala ytan för fastigheterna är 72 000 kvadratmeter fördelade på 35 byggnader.

Utöver tillsyn, skötsel och underhåll kommer Sodexo även att utföra myndighetsbesiktningar och arbeta med energieffektivisering.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega