Ny moms bromsar soltak

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi, kommenterar den nya domen.

Högsta förvaltningsdomstolen försämrar villkoren för solcellstak. En ny dom slår fast att fastighetsägare måste betala moms på el som mäts och faktureras individuellt.

Den nya domen gör individuell mätning och debitering (IMD) krångligare och dyrare. Domen kan även försämra förutsättningarna för solcellsanläggningar på flerbostadshus.

– Det blir en stökig hantering för fastighetsägaren med olika momsregler beroende på hur och var anläggningen installeras och hur elen säljs. Moms för installationen baseras på hur byggnaden används, medan moms för försäljningen beror på hur elen mäts och debiteras, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Den nya domen säger att fastighetsägare måste ta ut moms vid försäljning av el och vatten som mäts och faktureras baserat på IMD.

Avdragsrätt utreds
– Konsekvensen av den nya domen borde då även bli att fastighetsägare får dra av momsen på investeringen i den del av anläggningen som ger el till hyresgästerna via IMD, säger Anna Werner.

Detta är en fråga som Högsta förvaltningsrätten i sin dom anger att Skatterättsnämnden ska ta ställning till.

Momsen på solel som säljs till hyresgäster med IMD riskerar att påverka utbyggnaden av soltak i Sverige negativt. Momsen gör det mindre fördelaktigt att satsa på stora solcellstak som kan klara att täcka inte bara fastighetsel utan även lägenhetsel.

Regler fördröjer solel
Anna Werner inväntar nu Skatterättsnämndens ställningstagande. Hon menar dock att det även krävs lagändringar med syfte att förbättra förutsättningarna för solcellsanläggningar på flerbostadshus.

– Det här segmentet, med stora eller multipla hustak, släpar efter i Sverige eftersom regelverken missgynnar dem. Därför behövs andra regellättnader för dem, särskilt nu när det blivit klart att det ska vara 25 procent moms på den el som säljs till de egna hyresgästerna.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega