Mimer vann upphandlingstvist

Förvaltningsrätten i Uppsala har avgjort en upphandlingstvist mellan Bostads AB Mimer och byggföretaget Carpenter i Mälardalen AB. Mimer har enligt domstolen inte brutit mot upphandlingsreglerna.

Carpenter överprövade upphandlingen av Mimers byggtjänster som de menade var diskriminerande för företaget och i strid med lagen om offentlig upphandling.

Ansåg sig lidit skada
Byggföretaget vände sig bland annat mot att Mimer ville handla upp både större och mindre jobb inom samma ramavtal och dessutom krävde att anbudsgivarna skulle ha en minsta årsomsättning på 75 miljoner kronor för att vara med i upphandlingen.

Företaget ansåg att man lidit skada på grund av oklarheterna i förfrågningsunderlaget.

Inga nya avrop på ett halvår
Tvisten har legat för avgörande sedan april och har gjort att Mimer inte kunnat avropa byggtjänster under cirka sex månader. På grund av det har bland annat återuppbyggnaden av de nedbrunna radhusen i Skultuna inte kunnat genomföras.

Nu har Förvaltningsrätten konstaterat att Mimers upphandling inte strider mot upphandlingsreglerna och att Carpenter inte kunnat visa att man lidit skada.

Beklagar förseningar
Mimers vd Mikael Källqvist är lättad över att tvisten är avgjord och att bostadsbolaget åter kan komma igång med renoveringar och ombyggnadsarbeten.

– Tyvärr har vi tappat tid och vi beklagar att våra hyresgäster drabbats genom att vi inte kunnat upprätthålla den service vi normalt har, säger Mikael Källqvist.

Läs hela domen här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega