Giftfritt i Örebro

Den 6 december fattade Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslut om ”Strategi för giftfritt Örebro”, ”Handlingsplan för giftfria barnverksamheter” och ”Strategi för miljöanpassat byggande”.

Det övergripande målet för kommunkoncernen är att exponeringen av farliga ämnen ska vara lägre än i övriga samhället för de som vistas i lokaler ägda av kommunkoncernen eller tar del av kommunens tjänster.

Strategin för giftfritt Örebro har tre målområden; giftfri upphandling, giftfria barnverksamheter, samt kemiska produkter.

De kommunala verksamheterna kommer under 2017 att inventera, målet är att antalet kemiska produkter i kommunkoncernen 2023 ska ha minskat till 75 procent av antalet vid inventeringen.

 

Läs mer om Örebros klimat- och miljöarbete

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega