Stöd till energieffektiv dusch

Energimyndigheten stöder Orbital Systems AB med drygt 20 miljoner kronor för att vidareutveckla och inleda storskalig kommersialisering av ett innovativt duschsystem. Duschsystemet har väsentligt lägre vatten- och energianvändning och leder därför till lägre driftskostnader.

Orbital Systems duschsystem bygger på en teknik som renar och återcirkulerar duschvattnet när det används. Därmed kan en stor del av vattnet och dess värmeinnehåll bevaras.

Redan under sommaren 2013 testade företaget två tidiga prototypduschar i ett badhus. Resultatet visade på en vattenbesparing på nästan 90 procent, samtidigt som energianvändningen för uppvärmning av duschvattnet minskade med nästan 80 procent.

Utifrån resultatet i det testet och Energimyndighetens uppskattning skulle den årliga energianvändningen för uppvärmning av duschvatten i Sverige därmed kunna sänkas från 3,5 TWh till knappt 1 TWh.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega