Gratis verktyg för miljöberäkning

IVL har fått ett projekt från Energimyndigheten för att ta fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Verktyget kommer att vara gratis och designat för att klara de LCA-krav som föreslagits i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0. Det ska också kunna användas för andra ändamål, till exempel av kommuner för att få in klimatdeklarationer från en byggare eller som ett underlag för en upphandling.

– Verktyget har i princip inga begränsningar vad avser tillämpning inom den byggda miljön. Däremot så krävs det ett annat tänkande när man tittar på exempelvis en ombyggnad. Jag rekommenderar att man då betraktar den befintliga byggnaden som en investering som redan gjorts. Med andra ord, allt du kan återvinna från den gamla byggnaden är ”gratis”, men allt nytt du gör eller tillför i form av byggprodukter ”kostar miljö”, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arbetet med att ta fram verktyget är en fortsättning på projektet ”Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i byggandet”, där man identifierade ett behov av ett öppet miljöberäkningsverktyg för att göra LCA för alla slags byggnader.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega