Hyr ut ditt tak till sollceller och få klirr i kassan

Nu kan fastighetsägare hyra ut sitt tak för en solpark, vilket kan ge flertal ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Sverige har en yta på 41 miljoner hektar, varav tre procent är bebyggd eller anlagd. En stor del av dessa drygt 1 miljon hektar, består av tak, vilket innebär stora möjligheter att anlägga solceller och producera grön förnybar el.

Men alla fastighetsägare har inte det kapital som krävs för att investera i solceller. För dessa har EnergiEngagemang tagit fram en tjänst där du som fastighetsägare kan hyra ut ditt tak för en solcellsanläggning. På så sätt skapar du en passiv intäktskälla och får möjlighet till hållbarhetscertifiering, lägre räntor och att uppfylla kommande lagkrav, samtidigt som du möjliggör en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion.

Solenergi utan egen investering
För cirka ett och ett halvt år lanserade företaget Sol-som-tjänst tillsammans med sitt dotterbolag Solare Nordic. Konceptet gör det möjligt för fastighetsägare att sätta solceller på sin anläggning – utan att själva betala en enda krona. Istället upplåter fastighetsägaren sitt tak till Solare Nordic. Därefter projekterar och bygger EnergiEngagemang solcellsanläggningen medan Solare Nordic äger den och ansvarar för driften.

– Vi skriver oftast avtal på tio till femton år och under den tiden köper fastighetsägaren billig och grön el från oss för att driva sin verksamhet. En fin detalj är nämligen att elen inte slussas ut i elnätet, vilket innebär att man slipper den höga nätavgiften och kan få ner priset på elen rejält, säger Fredric Blommé Sekund, vd på Solare Nordic.

Hyr ut ditt tak till solcellsanläggning
Fastighetsägare med riktigt stora och platta tak, till exempel lager- och logistikanläggningar, har oftast en låg energiförbrukning i förhållande till sin storlek. Om de dessutom hyr ut fastigheten till andra verksamheter ser de sällan någon lönsamhet i att investera i solceller.

Därför lanserar EnergiEngagemang och Solare Nordic nu ytterligare en tjänst där fastighetsägaren tjänar pengar på att hyra ut taket istället för att få billig el som ersättning.

– Det innebär att vi hyr taket, etablerar solcellsanläggningen och sedan driver den. Vi ordnar också med nätanslutning så att elen säljs ut på nätet. Fastighetsägaren behöver inte göra någonting utan kan bara glädjas åt avkastningen på sitt tidigare så outnyttjade tak. Det är ett upplägg som är svårt att tacka nej till, dock krävs det att taket är av större storlek, helst 10 000 kvm säger Fredric Blommé Sekund.

Tjänsten påminner om solcellsetableringar på mark, men med fördelen att man slipper miljö- och tillståndsprövningar. I vissa fall kan det dock behövas bygglov.

Nya EU-krav skyndar på
Andra fördelar med både Sol-som-tjänst och den nya Hyr-ut-ditt-tak-tjänsten är att solcellssatsningen kan ge möjligheter till gröna lån i och med att det är en energibesparande investering. I och med EU:s taxonomi kan den även användas i företagets redovisning och sammanfattningsvis ökar värdet på fastigheten.

– För fastighetsägare innebär det möjlighet till hållbarhetscertifiering, lägre räntor, extra intäkter och att uppfylla kommande lagkrav. Dessutom kan man som fastighetsägare erbjuda sina hyresgäster förnybar och prisvärd el. Allt detta utan vare sig investering eller eget ansvar, säger Daniel Clavering, regionschef på EnergiEngagemang.

– Intresset för upplägget har varit stort och det lär bli ännu större nu. EU-parlamentet har nyligen enats om att implementera nya regler om obligatoriska solcellsinstallationer på nya byggnader som ska börja implementeras redan 2026 och framåt, säger Fredric Blommé Sekund.

– Initialt var tanken är att minska EU:s beroende av rysk gas men beräkningarna visar att solcellerna skulle kunna ge mer energi än vad all gasproduktion ger i dag och därmed också väsentliga miljömässiga vinster.

Men anläggningarna måste fortfarande finansieras.

– Även i det här fallet är vi en bra lösning. Fastigheten får solceller på taket, men byggnationen som helhet blir inte dyrare. Och vill fastighetsägaren köpa loss anläggningen efter hyresavtalets slut, finns den möjligheten också. Vårt mål är alltid att vara flexibla och göra det som är bäst i varje enskilt fall.

Källa: EnergiEngagemang

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega