Willhem förstärker med två driftingenjörer

Willhem stärker sin fastighetsavdelning genom att rekrytera Jasmina Mucic och Martin Nordmark som driftingenjörer.

Jasmina Mucic har arbetat som energiingenjör inom fastighetsbranschen de senaste 10 åren i olika roller, allt från projektering, förvaltning och försäljning av tekniska installationer.

– Vårt fokus kommer att ligga på att förbättra energieffektiviteten i våra fastigheter. Ett viktigt arbete ur flera perspektiv. Genom att minska energianvändningen sänker vi våra kostnader samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling, säger Jasmina Mucic.

Martin Nordmark kommer närmast från rollen som energiingenjör på Stena Fastigheter. Där arbetade han bland annat med energiuppföljning, tekniska anvisningar och utredningar kopplade till driftproblem.

– Vi ser fram emot att tillsammans med våra samarbetspartners och kollegor runt om i landet arbeta målmedvetet mot en god fastighetsdrift, säger Martin Nordmark.

Minskad energianvändning: 30 procent sedan 2011

Willhems mål är att minska energianvändningen till 72 kWh per m² Atemp 2030. Rekryteringen av två driftingenjörer är ett viktigt steg för att nå målet.

– Vi har minskat energianvändningen med över 30 procent sedan 2011. En stor del av den minskningen är ett resultat av energiförbättrande investeringar i våra fastigheter. För att vi ska nå vårt långsiktiga mål behöver vi parallellt med detta arbeta mer systematiskt med drift och optimering. Många av investeringarna resulterar i mer teknik i våra fastigheter vilket gör att detta arbete blir allt viktigare. Därför är det fantastiskt roligt att vi har fått med två duktiga medarbetare på vår resa mot målet 2030, säger Magnus Åkerskog, chef fastighetsavdelningen.

Källa: Willhem

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega