Uppsalahem testar smarta sensorer för trygg boendemiljö

Maria Svanberg är innovationschef på Uppsalahem och visar sensorerna i ett inslag på SVT. Bild: SVT

I bostadshus där det är stökigt och otryggt behövs åtgärder. Kameraövervakning kräver tillstånd och kan vara integritetskränkande, väktare är dyrt och träffar inte alltid målet. Så, vad kan man göra? Kanske smarta sensorer som just nu testas av Uppsalahem.

Maeva Hachem på Uppsalahem.

Det är i formen av ett pilotprojekt som Uppsalahem testar sensorteknik för att se om det kan stoppa stök och otrygghet.

– Det är en väldigt spännande teknik som vi inte har provat tidigare. Som ett sätt att komma bort från kameror som är integritetskränkande men också att hjälpa till vid brand eller översvämning, säger Maeva Hachem, fastighetsförvaltare på Uppsalahem och projektledare för projektet.

Pilotprojekt i tre olika områden
Uppsalahem har valt att driva pilotprojektet i tre olika områden, Uppsala innerstad, Bäcklösa och Gottsunda. Eftersom områdena har olika problembild ger det ett bra underlag för en fortsatt verksamhet.

I ett område är det problem med nedskräpning, barn som hänger i trapphusen och hög ljudvolym. I en annan fastighet har det handlat om obehöriga som tar sig in i bostadshuset och uppehåller sig i källarutrymmen där de sover och tar droger.

Den tredje fastigheten är byggd så att samtliga trappuppgångar och ett garage sitter ihop. Det gör det lätt att komma in i byggnaderna vilket har gett problem med häng, rökning och förrådsinbrott.

Sensorerna samlar data och jämför
Tekniken som Uppsalahem har utvecklat i samarbete med Collactivate, ett företag som jobbar med trygghetstjänster i socialt utsatta bostadsområden, bygger på smarta sensorer som placeras i fastighetens trapphus och gemensamma utrymmen.

Sensorerna samlar in information och skapar datapunkter när det sker avvikelser jämfört med satta medianvärden. I nästa steg ska avvikelser leda till att ovälkomna gäster motas bort med hjälp av ljud, ljus och väktare.

– Vi har ställt upp sensorerna på strategiska platser där de känner av sådant som röklukt och decibelnivåer. Varje gång vi har en avvikelse samlas det in som en datapunkt, säger Maeva Hachem.

En annan funktion som är under utveckling är att sensorerna ska kunna mäta fuktnivåer och larma om nivån är för hög, vilket skulle kunna förhindra översvämningar. Tanken är att den informationen ska styras vidare till en fastighetsjour som åker ut på ärenden.

Många fördelar
Maeva Hachem ser många fördelar med sensortekniken. Till exempel att de har en större träffsäkerhet än till exempel väktarrondering och att gärningspersonerna vet att fastighetsbolaget håller koll dygnet runt. Något som kan ha en avskräckande effekt.

En annan aspekt är att datan leder till en snabb respons på avvikelser vilket kan skapa större möjligheter att ta fast gärningspersonerna.

En viktig del av tekniken är att Uppsalahems egen personal, som arbetar i fastighetsbeståndet, och de boende kan vara med i datainsamlingen.

– Vi har en app så att våra fastighetsskötare, fastighetstekniker och trapphusrepresentanter också kan samla in data. Vid till exempel nedskräpning kan de ta en bild som sedan kan kopplas samman med ett specifikt tillfälle då vi har haft störningar. Tanken är att man ska kunna skicka ut personal i realtid så att vi kan komma ifrån rondering som inte är en sådan träffsäker åtgärd.

Kort tid för analys av datamängden
Pilotprojektet kommer att pågå till sommaren 2022 men insamlingen av data sker under en kort tid, en månad, som sedan ska analyseras. Trots en stor mängd data att sortera och analysera ser Maeva Hachem många fördelar med projektet.

– Som fastighetsförvaltare måste man ofta hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar till de olika problemen som uppstår kopplade till fastigheterna. Den här typen av problematik kräver långsiktiga lösningar för att förbättra och skapa trygghet för våra boende. Dessutom är det ett bra redskap för fastighetsägaren att lära känna sitt bestånd under tider när vi inte är på plats, säger hon.

Maeva Hachems tips för att skapa ökad trygghet med hjälp av smarta sensorer:

  • Kommunicera vad ni gör i projektet till de boende så att de vet vad som händer.
  • Involvera hyresgästerna. Det kan man göra på olika sätt till exempel med grannsamverkan eller något som sätter igång engagemanget hos hyresgästerna.
  • Börja med ett pilotprojekt med olika typer av trygghetsproblem och utvärdera så att rätt åtgärder kan sättas in.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega