Ny studie av ekosystem för digitalisering

Du kan inte och bör inte göra allt själv. Det rådet ger forskaren Olli Kytömäki på KTH som i sin doktorsavhandling har intervjuat de ansvariga för digitaliseringen i branschen.

I Olli Kytömäkis första vetenskapliga artikel “Digitalization and innovation in the real estate sector” redogjorde han för vilken digital kompetens och kapacitet fastighetsbolagen har. Här fanns också många exempel på vilka projekt de har genomfört eller planerar att genomföra.

Nyligen publicerade han sin andra artikel “An operationalizable definition and method for research on innovation ecosystems”. Denna artikel fokuserar på ekosystemen för innovation, det vill säga hur olika aktörer bidrar till målet att digitalisera fastighetsbranschen.

Nedan finner du länkar till artiklarna och avhandlingen. Men läs först intervjun där Förvaltarforum bad Olli Kytömäki att berätta mer om sina slutsatser.

Hur skulle du beskriva ämnet för din avhandling?
– Mitt fokus är inte digital teknik som sådan, utan mer hur fastighetsföretagen kan använda digital teknik och hur sektorn som helhet kan dra nytta av digitaliseringen. Det görs inte mycket forskning om digitaliseringen ur detta perspektiv, eftersom största delen av denna forskning fokuserar på teknologierna som sådana och lämnar organisatoriska frågor åt sidan. Idag finns det gott om digital teknik, men för fastighetsföretagen är det mindre tydligt hur de kan använda den för att skapa värde. Därför är det organisatoriska och ledande perspektivet värdefullt för fastighetsföretagen.

– Det är mycket viktigt att vi förstår utmaningarna när det gäller att tillämpa ny teknik i fastighetssektorn. Först då kan vi försöka övervinna dessa utmaningar och uppnå de fördelar som digital teknik kan ge oss. Dessa fördelar omfattar ökad effektivitet, som är särskilt viktigt för klimatarbetet, och nya tjänster som gör vår byggda miljö till en bättre plats för alla.

Vilka är de största trenderna du ser?
– Idag har fastighetsbranschen insett att digitaliseringen är en viktig trend som formar branschens framtid. På grund av det har fastighetsägare, leverantörer och branschorganisationer investerat i att utveckla kapacitet inom digitalisering. De har anställt affärsutvecklare och hittat nya leverantörer. Idag ser vi också ett enormt stort antal nystartade företag som tar sig an möjligheterna i digitaliseringen. Många av dessa nystartade företag är idag okända för allmänheten, men chansen är stor att några av dem kommer att bli mycket framgångsrika.

Vilka är dina viktigaste slutsatser?
– Trots de förstärkta resurserna för utvecklingsarbetet har fastighetsbranschen haft svårt att uppnå sina mål när det gäller digitaliseringen. De som arbetar med digitaliseringen kämpar med integrering av befintliga informationssystem och flöden. De säger att de inte får det som de vill ha från sina nuvarande leverantörer och att det har varit utmanande för dem att hitta nya leverantörer och samarbeten. Arbetssätten bör ändras för att skörda frukterna av tekniken, men ofta sprids inte ens de framgångsrika projekten mellan företag och i branschen. Mycket återstår att göra för att lära och kopiera från de bästa exemplen! Och allt detta kräver digitalt ledarskap!

Vilket är ditt råd till fastighetsägare?
– Försök att lära dig mer om möjligheterna inom digitalisering och nya tjänster. Anställ sedan kompetenta personer för att driva förändringen och se till att den är systematisk i hela företaget och i partnernätverket. Jag tror att företag behöver systemarkitekter för att bygga solida tekniska ryggrader för företagets processer. Företag behöver också dataanalytiker som kan driva tillväxt genom att utforska de förändrade behoven hos hyresgäster och användare av fastigheten. Troligtvis är denna talang bara tillgänglig utanför fastighetsbolagen, så det är viktigt att hitta rätt partners. För att klara det kan fastighetsägare dra nytta av att bli partner med några av de nya proptech-bolagen. Du kan inte och bör inte göra allt själv.

Hur har du fått fram dina forskningsresultat?
– Båda artiklarna och avhandlingen i sin helhet är baserade på 35 intervjuer med aktörer inom fastighetssektorn. Dessutom har jag deltagit i branschseminarier och analyserat företagens webbplatser och andra dokument för att få en bredare förståelse för tankarna bakom digitaliseringen i branschen.

– Sammantaget har jag analyserat dessa data på två nivåer, dels i företag, dels i fastighetsbranschens ekosystem som består av aktörer som delar och bidrar till samma innovationsmål. Analysen för ekosystemnivån är baserad på en metod som kallas “Social Network Analysis” och är ett kraftfullt verktyg för att analysera samarbeten i företag och nätverk. Med denna metod kan jag visuellt presentera vilka företag som samarbetar med varandra och vem som är de viktigaste aktörerna i ekosystemet. Visualiseringar som denna ger ofta en förståelse för hela miljön som företaget verkar i och gör det mer lättbegripligt för chefer som fattar beslut om till exempel partnerskap, upphandling eller rekrytering.

Vad är nästa steg för dig i din forskning?
– Jag kommer att fortsätta min forskning inom detta ämne. Jag är särskilt intresserad av hur de nya proptech-företagen kan hjälpa fastighetssektorn att digitalisera. Jag tror också att arbetet med metoden ”Social Network Analysis” kan vara ett fruktbart sätt att förstå förändringar i organisationer.

Text och översättning: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega