Klimatomställningens stora vinnare

En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och Filip Johnsson, Chalmers, i en debattartikel i Ny Teknik.

Trots de goda förutsättningarna har vi under de senaste elva åren bara lyckats minska utsläppen med drygt två procent om året. Utgår vi från konsumtionsbaserade utsläpp, däribland utrikes flygresor, är utsläppsnivåerna nästan helt oförändrade, enligt artikeln.

Det innebär att för att Sverige ska nå klimatmålet att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent till 2045 måste utsläppen framöver minska med drygt 5 procent per år.

Läs debattartikeln i Ny Teknik