Strandade hyresförhandlingar i Stockholm

Ramavtalsförhandlingarna mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen om den allmänna hyresutvecklingen i Stockholm 2018 har strandat.

Slutbudet på 1 procent innebär att Hyresgästföreningen vill sänka hyresnivån realt för tredje året i rad. Det är en mycket negativ signal för långsiktigt ägande av hyresrätter, skriver Fastighetsägarna.

I och med att Hyresgästföreningen frånträtt ramavtalsförhandlingen, kommer förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen att fortsätta mellan Hyresgästföreningen och enskilda fastighetsägare.