JM satsar på förvaltning och boendenära tjänster

Dotterbolaget JM@home ska erbjuda långsiktig förvaltning och andra tjänster till JM-föreningar.

JM@home är under uppbyggnad och kommer börja erbjuda tjänster runt årsskiftet 2017/2018. Till att börja med riktar sig tjänsterna i första hand till bostadsrättsföreningar som bildas av JM.

I dagsläget förvaltas varje nybildad bostadsrättsförening av JM under de två första åren, men nu är tanken att den relationen ska förlängas.

Niklas Dahlstedt, vd på JM@home.

– Tittar vi historiskt startar vi 35-38 bostadsprojekt om året i Sverige och lejonparten är i brf-form, säger Niklas Dahlstedt, VD på JM@home.

Rekryteringsbehov
JM@home ska erbjuda bostadsrättsföreningar tekniska och ekonomiska tjänster för att förvalta fastigheter. Dessutom ska bolaget erbjuda de tjänster som efterfrågas av de boende, till exempel RUT- och ROT-tjänster, men också tjänster för att klara de boendes underhållsansvar i föreningen.

Niklas Dahlstedt berättar att JM@home kommer att behöva rekrytera eftersom tjänsterna ska utföras både av egen personal och underentreprenörer.

Växande förvaltning
Med lanseringen av JM@home blir JM en större aktör i förvaltningsbranschen, men Niklas Dahlstedt ser det inte som någon revolutionerande förändring.

– Vi har alltid jobbat med ekonomisk och teknisk förvaltning men under en begränsad tid. Det vi gör nu är att flytta fram positionerna och kommer att hantera det här på ett längre tidsperspektiv. Vi vill fortsätta erbjuda vår expertis till dom som så efterfrågar.

Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM.

Koll på husen
JM:s vd och koncernchef Johan Skoglund ser det som en stor fördel att samma bolag har ansvar för både byggande och förvaltning.

– Eftersom vi har byggt huset har vi god kännedom om allt från tekniska installationer till varje inbyggt material som ska förvaltas. Vi kan därmed erbjuda en väl underhållen fastighet över lång tid som ökar värdet på föreningen, säger Johan Skoglund.

Smarta hem
JM ser också JM@home som en viktig komponent i att utvecklas mot en digital ledare i branschen.

– JM@home kommer att gå i bräschen vad gäller det digitala såväl inom området som ofta kallas Smarta Hem, men också hur vi interagerar mot våra kunder, där vi kommer använda digitala kundkanaler så långt det är möjligt, säger Niklas Dahlstedt.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega