Nytt verktyg hjälper dig klara klimatkrav

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar ett verktyg som beräknar hur stor klimatpåverkan byggnader har och hur vi minskar utsläppen genom materialval och produktionssätt.

Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.

Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det här verktyget kommer att göra det möjligt för vem som helst att utan kostnad göra en livscykelanalys för en byggnad. Vi tänker oss användare i ett brett spann från nyfikna privatpersoner till professionella storbyggare, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som tagit fram verktyget.

Kostnadseffektiva lösningar
Byggnader och boende står för en betydande andel av vår klimatpåverkan, ungefär lika mycket som våra transporter.

Samtidigt finns det idag inte några lagkrav för att minska byggnaders klimatpåverkan utan marknaden måste driva fram förbättringar på frivillig basis.

– Då krävs det att det går att hitta lösningar som ger både klimatbesparingar och är kostnadseffektiva, säger Martin Erlandsson.

Så funkar det
Det verktyg som IVL har tagit fram, Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM1.0), baseras på underlag som ändå tas fram under byggnadens projektering.

Verktyget innehåller en färdig databas med klimatdata för de byggresurser som används på den svenska marknaden. Det gör att man direkt kan få ett medelvärdesresultat som beskriver en byggnads klimatpåverkan i Sverige.

Resultatet kan sedan användas för att göra förbättringar av den aktuella byggnaden, det går att byta medelvärdesdata mot företagsspecifika och inkludera olika konstruktionslösningar.

Verktyget kan användas i upphandling eller för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, som är det första nationella miljöcertifieringssystemet som ställer krav på klimatberäkningar.

Släpps snart
Verktyget släpps först till en användargrupp bestående av tolv parter som inkluderar våra stora städer och kommuner. Göteborgs och Stockholms stad är två av deltagarna som kommer att testa verktyget.

– Det som händer nu i projektet är att vi tillsammans med användarna i projektgruppen vidareutvecklar verktyget och förbättrar funktionaliteten för sedan kunna släppa den färdiga versionen till alla tidigt i höst, säger Martin Erlandsson.

 

Läs mer om projektet på E2B2:s hemsida

Vid frågor kontakta
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30

Mer om verktyget
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg finansieras av Energimyndigheten och deras program E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende. Uppdraget var att ta fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega