Sämsta branschen på digitalisering

siemens

Företag inom bygg- och fastighetssektorn är sämst på digitalisering, enligt en ny studie från företaget Siemens.

Mindre än fyra av tio företag inom bygg och fastighet har en digitaliseringsstrategi. Detta trots att mer än sju av tio anser att digitaliseringen är viktig för det egna företaget.

Det visar undersökningen som Siemens har låtit genomföra bland 100 företagsledare i Sverige inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn.

– I många branscher sker nu en mycket snabb digitalisering av företagens verksamhet och processer. Bygg- och fastighetsföretag har stora möjligheter att öka sin produktivitet genom att ta tillvara på de digitala möjligheterna, säger Johan Granton, divisionschef för Building Technologies på Siemens.

Så placerade sig branscherna
De undersökta branscherna har rangordnats i studien efter sin digitala mognad:

Informations- och kommunikationsföretag 0,34
Handel 0,25
Andra tjänsteföretag 0,22
Tillverkningsindustri 0,20
El, gas och värmeverk 0,19
Hotell och restauranger 0,16
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 0,14
Transport och magasinering 0,12
Byggindustrin, 0,10

Stor potential
För bygg- och fastighetssektorn är värdet av digitalisering störst för att förbättra produktiviteten genom att skapa effektivare processer, det svarar 83 procent. Lägst är det för att skapa nya affärsmöjligheter, 33 procent, och att det är en nödvändighet för innovation, 36 procent.

Undersökningen bland företagsledarna är en del av rapporten ”Från information till digital transformation – en rapport om digitalisering inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn”.

Källa: Siemens

Här kan du läsa undersökningen

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar TNS under maj–juni 2017 i Norge, Danmark, Sverige och Finland. 391 telefonintervjuer genomfördes med nordiska företagsledare, varav 100 i Sverige, med kunskap om företagets digitaliseringsstrategi, såsom vd, CTO, CDO, CSO eller affärsutvecklare.