Fabege tecknar tilläggsavtal med Ica-gruppen

Ica-gruppen har tecknat ett nytt tolvårigt avtal om att hyra resterande yta i Fabeges Signalen 3 i Arenastaden i Solna.

Uthyrningen innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd innan den är färdigställd. Hyresvärdet för tilläggsavtalet uppgår till 16 Mkr årligen. Inflyttning sker under första kvartalet 2019.

Det nya hyresavtalet är liksom det befintliga avtalet ett Grönt hyresavtal där båda parter har ambitioner att finna resurseffektiva och miljösmarta driftslösningar och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent.