HSB-förvaltning kraftsamlar

Med ett nytt verksamhetsområde samlar HSB Stockholm nu alla sina strategiska förvaltningstjänster under samma paraply.

Förändringen ska göra HSB Stockholm till en mer proaktiv förvaltningspartner, med ökat fokus på kundernas boendemiljö och fastighetsvärden.

Det nya verksamhetsområdet är en del av en större satsning, där HSB Stockholm ska ta sitt förvaltningserbjudande till nästa nivå.

Utveckla fastigheter
– Vi ser värdet av att hjälpa bostadsrättsföreningar att förflytta sig från att förvalta till att utveckla och ta hand om sina fastigheter på ett proaktivt sätt, säger Sofie Roy-Norelid, vice vd och affärsområdeschef Förvaltning på HSB Stockholm.

Med nyckeltalsanalyser som grund ska den nya avdelningen ska ta fram långsiktiga och strategiska verksamhetsplaner.

Målet är effektiviseringar som frigör kapital, som i sin tur kan användas för att investera i andra delar av fastigheten.

Nöjdare kunder
Det kan handla om energi- och driftoptimering, energieffektiv renovering av fasader eller fönster, hållbar dagvattenhantering, utveckling av utemiljön och ekosystemtjänster.

Åtgärder som ska utveckla såväl boendemiljö som värdet på fastigheterna, både på kort och lång sikt. Det nya verksamhetsområdet innebär stor potential för tillväxt.

– Det är klart att satsningen ska leda till ökad lönsamhet, men framför allt ska det leda till nöjdare kunder och boende. Våra tjänster ska hela tiden utvecklas med fokus på hållbarhet ur alla perspektiv, för såväl bostadsrättsföreningar som för HSB Stockholm, säger Sofie Roy-Norelid.

Källa: HSB Stockholm