Så använder vi proptech

Hur ska fastighetsägare använda digitala tjänster? Två stora bolag delade med sig av sina erfarenheter på Nordic Property Expo i Göteborg.

Nya proptech-företag knackar på dörren och erbjuder digitala tjänster. Framför allt när det gäller uthyrning, lås och transaktioner har det blivit en trend.

– Hur märker ni av det? frågade Chistoffer Börjesson, digital chef på Fastighetsägarna, som hade bjudit in två fastighetsbolag till ”heta stolen” på mässan den 11 september.

– Vi kan se att proptech-bolagens affärsmodeller har förändrats från att de ville sälja en produkt till oss till att de mer vill komma i kontakt med oss som en plattformsägare till fastigheter och samarbeta, svarade Annica Modin, stadsutvecklingsstrateg på Wallenstam.

Tekniken driver på
Alan Schürer, chef förvaltningsutveckling på Familjebostäder i Göteborg, instämde, men tillade att fastighetsbolagen ofta inte tillräckligt väl vet vad de vill ha när de ska vara en samarbetspartner till proptech-företagen. Fastighetsbolagen behöver utveckla sin strategi och inte bara lösa enskilda praktiska problem.

– Proptech-företagen knackar på en viss dörr och sen är det en person på andra sidan hos oss som tycker det här är jättespännande. Sen hakar vi på en massa saker, men vi har inte riktigt pejl på allt vi har. Det hänger inte heller ihop med en idé om hur vi vill utvecklas och vad vi vill erbjuda våra kunder, utan det känns bara som bra lösningar, sa Alan Schürer.

Han menar att det är tekniken som driver utvecklingen, inte fastighetsbolagens kunder eller strategi.

Kräver samarbete
Alan Schürer konstaterade att det är svårt att förändra och vidareutveckla affärsmodeller i bostadsbolagen. Hyrorna är reglerade, lagstiftningen styr mycket och det är oklart vad som är standard och vad bolagen kan ta betalt för i förhandlingarna med Hyresgästföreningen.

– Vi har kommit ganska långt när det gäller att ta hand om fastigheter. Sånt som är kopplat till underhåll, drift, planering och prioritering. Vi är också ganska duktiga på de här interna processerna som är kopplade till administration, ekonomihantering och personal. Men vi har ett jättestort gränssnitt som saknas och det är hur vi kan utveckla vårt erbjudande till kund. Vi behöver egentligen bli mycket bättre att samarbeta med kunderna. Vi behöver kunder som är entreprenörer och som utvecklar tjänster tillsammans med oss. Det är kanske inte ens vi som ska göra det. Vi kanske inte klarar det.

Annica Modin inflikade att fastighetsbolagen måste samarbeta för att klara uppgiften, vilket Alan Schürer höll med om.

Qlocks och Avis
Christoffer Börjesson frågade vilka tjänster och samarbeten de båda bolagen söker efter när det gäller förvaltning.

– På Wallenstam har vi startat ett innovationsråd. Vi jobbar med att plocka in interna och externa idéer. Sen reder vi ut dem och testar dem i vissa fastigheter. På så sätt kan vi komma vidare, sa Annica Modin.

Hon berättade att Wallenstam har ett pilotprojekt i samarbete med Qlocks som innebär att de testar ett leveransrum av paket i en fastighet i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Wallenstam undersöker också möjligheten att använda digitala lås och flera av bolagets fastigheter har digitala porttavlor. Dessutom lanserar de inom kort en bilpool i samarbete med Avis.

Plattformstjänster
Alan Schürer tror att alla möjliga tjänster och service kommer att vara kopplade till bostäder i framtiden. Men frågan är om bostadsbolagen klarar av att sköta de nya tjänsterna? Eller om de ska skötas av andra bolag som är bra på tjänster och service?

– Jag ser framför mig ett samarbete med plattformstjänster. Vi har ju 35 000 potentiella kunder som vi kan erbjuda en massa företag. Vi kan erbjuda dem en portal där de får tillgång till en massa tjänster eller rabatter, sa Alan Schürer.

– Vi kanske ska testa lite och skala upp och inte se till den stora marknaden. Ofta fastnar man kanske där i sin affär och sin utveckling, att man tänker att man måste slå igenom stort, sa Christoffer Börjesson.

Effektivare förvaltning
Vad ligger närmast för att effektivisera förvaltningen i de här båda bolagen?

– Vi har massa grejor på gång, sa Alan Schürer. Det är till exempel bank-id och att vi har blivit mycket duktigare på att kommunicera med våra hyresgäster, framför allt via sms-tjänster kopplade till våra fastighets- och ärendehanteringssystem. Mycket av utvecklingen har handlat om energieffektivisering, passersystem, uthyrning och kommunikation med hyresgäster. Vi behöver bli ännu bättre på att kommunicera med våra hyresgäster, utveckla ännu smartare hus, digital hantering av serviceanmälan och bokningar av tvättstugor samt utveckla tjänster i anslutning till boendet.

– Vi tittar också på saker som kan effektivisera vår förvaltning, sa Annica Modin, till exempel attkunna kommunicera bättre med våra hyresgäster via en app, kunna skicka ut hyresavier och samtidigt erbjuda viss service och utbud.

Hon poängterade att Wallenstam inte har något behov av att vara först, utan att det är viktigare att det här fungerar på lång sikt i förvaltningen.

Vad vill kunden ha?
Christoffer Börjesson ifrågasatte om hyresgästernas behov av digitala tjänster och service verkligen är så stort som proptech-bolagen påstår. Här finns ett behov av att undersöka vilka tjänster som efterfrågas.

– Vad är det faktiska behovet? Det kanske bara är bekvämligheten och förenklingen och det vi är vana att betala för eller digitala verktyg som förenklar vardagen?

Alan Schürer och Annica Modin fick frågan om de har något råd till proptech-företag?

Hitta vår väg!
– Hitta vår väg. Läs på lite mer, sa Annica Modin. Det kan ju vara olika för olika fastighetsbolag. Om vi sysslar med bostadsrätter, hyresrätter eller är en kommersiell aktör. Så att de inte ser oss som en och samma. Då kan man hitta vinklingar och rikta vissa saker. Vi har märkt att när vi diskuterar med proptech-företag så ändras deras affärsmodell. Det är ju ett samarbete som vi måste göra för att hitta rätt samarbetspartners.

– Fortsätt knacka på dörren, sa Alan Schürer. Jobba mot ledningsgruppen och visa hur affären kan skapa värde, så att man inte bara övertalar den som öppnar dörren. Nästa steg blir att inte bara jobba nära företagets ledning, utan även jobba nära företagets kunder. Då förstår man affären ännu bättre, ser vad kunderna behöver och kan berätta för oss hur vi kan lösa det.

Råd till fastighetsägare
Vad ska man börja med som fastighetsägare om man inte har hunnit så långt med digitaliseringen?

– Börja internt och samarbeta mellan olika avdelningarna, så att ni får veta varandras behov. Då blir ni uppdaterade om vad som finns och sen kan ni plocka ner det. Vi har börjat internt, så att fler blir medvetna om den digitalisering och utveckling som sker och att det går fort, sa Annica Modin.

– Lägg dig i mellanläget. Det första steget är den befintliga affären som pågår. Den kommer att utvecklas eftersom det är så många som trycker på. Och det yttersta läget är när man börjar prata om disruption, Über och Spotify. Där behöver man inte gå i bräschen heller. Det kan vara lite kostsamt och riskfyllt. Försök i stället att hitta något som är nära din affär och gränssnittet mot kund, sa Alan Schürer.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega