Bort från listan

Idag finns det tydliga ambitioner bland företag, kommuner och myndigheter när det gäller behov av samarbete för att komma till rätta med otrygghet och sociala problem i våra bostadsområden. Polisens lista över särskilt utsatta områden, utsatta områden och riskområden har triggat många kommuner och fastighetsbolag att komma bort från polisens lista.

En del har satt upp mål till 2025 andra har en något längre horisont. Gemensamt för alla satsningar är ett ord: Samarbete. Polisen, socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamhet, kommunala- och privata fastighetsbolag ska samarbeta för att nå målen. I vissa kommuner blandar man också in civilsamhället i samarbetet.

Det här är i och för sig ingenting nytt. Samarbete mellan myndigheter, civilsamhälle och fastighetsägare har funnits i olika former sedan åtminstone 70-talet. Det som är nytt nu är den tydliga kopplingen till polisens lista, där man definierat vad som är karaktäristiskt för dessa områden. Det gör det lättare att styra mot tydligare mål.

Jag kan reagera på att 40 års försök till samarbete mellan myndigheter och organisationer givit så lite avtryck att vi fortfarande 2021 pratar om att vi måste lära oss att samarbeta. Inte minst i dessa pandemitider kan vi se att Sveriges stora utmaning är vår brist på att klara av att samarbeta mellan myndigheter. 21 regioner, 290 kommuner, statliga myndigheter och regeringen, har inte lyckats speciellt bra att hitta ett smidigt samarbete för att förhindra spridning av smittan in på äldreboenden med mera.

Men nu är det nya tag. Det finns en viss skämsfaktor att ha bostadsområden som finns på en lista där ingen vill befinna sig. Det blir också ett väldigt stort medialt fokus på områden som lyckats ta sig bort från listan. I Botkyrka kommun med fyra områden på listan försökte kommunstyrelsens ordförande få listan hemligstämplad för några år sedan då hon tyckte att listan var stigmatiserande. Idag är nog alla överens om att det är bra att ha polisens lista offentlig och att det kan trigga alla inblandade att ta i lite extra för att få bort sina områden från listan.

Jag har tidigare ifrågasatt om man kommer att klara sina mål i den här typen av projekt, med tanke på att man inte ger sig på de grundläggande problemen med ensidiga upplåtelseformer i form av hyresrätter. De starka krafterna lämnar området när man får utbildning och jobb, då alternativa upplåtelseformer saknas.

I den senaste rapporten från Polismyndigheten 2019 kring utsatta områden konstaterar Mats Löfving att arbetet kommer att ta tid och att man inte kan räkna med att få bort ungas kriminalitet eller människors obenägenhet att anmäla brott, i ett kort perspektiv. Så det är nog en lika säker prognos som all annan gissning att de flesta områden kommer att vara kvar på listan även 2025.

Visst vore det roligt för de som bor i dessa områden om några samarbeten faktiskt kan leda till resultat, men då kanske det också krävs att alla är beredda att göra något annorlunda än vad man hittills gjort. Därför är nyheten om att Volvo Cars, Stena Fastigheter och Göteborg stad med gemensam kraft ska försöka lyfta stadsdelen Tynnered ur sin utsatthet, en intressant nyhet. Näringslivet behövs för att vi ska komma vidare i försöken att skapa trygga områden. Volvo är kanske den injektion som behövs för att hitta nya vägar, de inser ju att även ett utsatt område ruvar på talanger som är värda att hitta.

Ulf Nyqvist

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos  Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega