Splittrad politik i viktiga frågor

Valet i USA är över och världen har förhoppningsvis fått en president i USA som kan stå upp för fri- och rättigheter, miljöhot och alla människors lika värde. Att Donald Trump har sina rötter i fastighetsbranschen känns mindre smickrande för en bransch som försöker följa med sin tid och verkligen tagit jämställdhet, likabehandling och alla människors lika värde på största allvar.

Jag vet inte hur det är i fastighetsbranschen i USA med de här frågorna, men det känns som det är lite både och i ett land där nästan var annan som går och röstar, lägger sin röst på en man som är så långt från anständighet som man kan komma. Det är inte utan att man med stor oro ser hur splittrat landet är när det gäller nästan alla stora och avgörande frågor som man står inför.

Vi är inte vaccinerade mot konflikter i det här landet heller. SvT gjorde nyligen en undersökning kring hur svenskar ser på åtgärder för att komma tillrätta med kriminalitet och våld i samhället. Ska man sammanfatta det kort kan man säga att svenskar oavsett var de bor vill ha en blandning av hårdare tag mot våld och gängkriminalitet och en tydlig satsning på förebyggande insatser. Att skolan får tillräckliga resurser, att det finns fungerande fritidsaktiviteter och att socialtjänsten fungerar.

Politikerna har inte riktigt hamnat i den här både- och- politiken. Ju längre till höger desto tydligare med frågor kring lag och ordning, hårdare straff, no-go zoner med mera och ju längre till vänster desto mer mån är man att trycka på det förebyggande arbetet. Frågan är vilket eller vilka partier som börjar förstå att det är en blandning av insatser som behövs om man ska tro svenskar i allmänhet.

Fastighetsbranschen är en viktig del i både det förebyggande arbetet och i det mer hårda juridiska. Vi har ett stort ansvar för att det inte förekommer olaglig andrahandsuthyrning och att vi får bort ockerhyror från marknaden, ett otroligt viktigt arbete som vi har svårt att klara av i många företag. Samtidigt har vi ett stort ansvar för att vi genom en professionell och kvalitetsdriven fastighetsförvaltning, skapar goda förutsättningar för att människor ska bo kvar, trivas och känna sig trygga i sitt bostadsområde.

I Göteborg vill AB Framtiden nu skapa en Superförvaltning av sina områden som ska bidra till att till 2025 få bort sina sex områden från listan för ”särskilt utsatta områden” som polisen upprättat. Ett lovvärt och spännande försök att höja nivån och utveckla förvaltningen, som ska bli intressant att följa.

En del som jag tyvärr tror att man missar i Göteborg är att man inte ser behoven av att snabbt skapa blandade upplåtelseformer i sina utsatta områden som en viktig del för att lyckas. Människor med kapital och hyfsat stark ekonomi måste få möjlighet att stanna kvar i sitt område. Finns det bara hyresrätter så kommer de att flytta till andra områden, vilket kommer att bidra till fortsatt instabilitet.

Det är det som ”lyckoparadoxen” handlar om. De enskilda människornas lycka att få arbete och ett sparkapital, leder till områdets olycka, då de som mest av allt borde stanna i området, flyttar på grund av avsaknaden av bostäder med äganderätt eller bostadsrätt.

Göteborgs mål att inget område ska ha mer än 75 procent hyresrätter går trögt att förverkliga då det är svårt att få tillräcklig majoritet för ombildning i de utsatta områdena (Enligt Hem&Hyra 13/11). Göteborg skulle behöva en ”supermix”, där man öppnar upp för kooperativ hyresrätt, andelsägarlägenheter, ägarlägenheter vid sidan om bostadsrättsombildningar, annars finns det risk för att 2025 revideras till 2035.

Ulf Nyquist

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos  Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega