Människan möter smart yta

Terese Skärvagen är digital strateg och projektchef för Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta.

Den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen är inne i en expansiv fas. Teknologier som vi tidigare talat om med målande framtidstermer som konceptuella eller framväxande, är här. De kan tillämpas och allt fler aktörer vill bidra till utvecklingen. En känsla av plötsligt händer det infinner sig.

Men vad krävs egentligen för att tillämpa ny, smart teknologi? Vad bör stå i centrum när vi utformar morgondagens smarta värld?

Värdet i digitala tjänster uppstår när de används. Det är i och för sig sant även om traditionella produkter som hammare och spik. Men med ICT menar vi något annat, vi menar tjänster som använder data som infrastruktur och nu är nästa generation ICT här.

“Smart spaces build on the people-centric notion. A smart space is a physical environment in which people and technology-enabled systems interact in increasingly open, connected, coordinated and intelligent ecosystems.”
David Cearley, Vice President and Gartner Fellow in Gartner Research

Smarta lösningar är beroende av ekosystem för att fungera. Dessa ekosystem kan inte byggas efter en specifikation utan de uppstår genom användning och när olika aktörer samspelar kring utveckling. Genom att förena teknik, människa och verksamhet förhöjs upplevelsen och värdet av tjänsten. Värdet av morgondagens tjänster är helt beroende av hur de används.

Hur bör verksamheter tänka?

Satsa på inbyggd integritet
Verksamheter hanterar och kommer i framtiden att hantera allt större mängder data och inte minst personliga data. Det vill säga den data en användare genererar.

Transparens och spårbarhet i hanteringen av data är kritiskt för att stödja digital etik och bevarande av människors integritet. Ett gott råd är att ta GDPR till sitt hjärta. Utgå alltid ifrån att användaren äger sin data. Vårda den väl, missbruka den aldrig och lämna tillbaka den fullständigt och omgående om användaren önskar.

Satsa på säkerhet
AI och maskininlärning kommer i allt högre grad att tillämpas för att förhöja och förbättra våra underlag och vårt beslutsfattande. Den massiva ökningen av datapunkter som uppkopplad smarthet genererar innebär stora möjligheter men medför också stora risker.

Utgå från att oanade möjligheter är bra och oanade risker katastrof. Med andra ord, en effektiv riskanalys äter affärsmodell till frukost. Ta itu med EU:s vitbok om AI, för snart kommer direktiven.

Satsa på medarbetares erfarenhet
Många organisationer funderar avsevärt mer över nya kompetenser att rekrytera än smarta verktyg att förse sina erfarna medarbetare med. Missa inte utvecklingen av AI- och maskininlärningsbaserade stöd som i händerna på redan befintliga medarbetare skulle kunna göra dem till dataanalytikern du söker efter.

Befria medarbetare från administrativa och repetitiva uppgifter som till exempel att flytta information via manuella processer – RPA (robotprocessautomatisering) är snabbare, bättre och mer felsäkert.

Ta till vara verksamhetens erfarenhet genom att koppla samman medarbetare med olika erfarenhet kring att tillsammans lösa problem och investera i bra digitala verktyg för dataanalys som förstärker verksamhetens kognitiva och emotionella intelligens.

Tre tech-trender att hålla koll på

Multiupplevelsen – gränslandet mellan digitalt och verklighet
Även om det sannolikt är många år bort att vi faktiskt inte kommer skilja på virtuell verklighet och naturlig verklighet så rör vi oss i den riktningen. Utvecklingen går från människor som förstår teknik till teknik som förstår människor.

Exempel på den utvecklingen som finns i dag är virtuella assistenter som Google Duplex, Siri och Alexa. Förstärkt verklighet (AR), generativ AI och hologram är ytterligare exempel på nutida tillämpningar inom området som börjar få kommersiellt genomslag.

Autonoma prylar – nu mer än shitty robots
Autonoma ting som robotar, drönare, självkörande fordon och apparater visar allt bättre förmågor. I takt med att tekniken blir säkrare, lagverk utvecklas och den sociala acceptansen ökar kommer autonoma prylar bli allt vanligare inslag i vår vardag.

Det återstår att lösa hur vi ska samordna denna kavalkad och för att svara på det behöver vi veta mer om hur vi vill använda dem.

Expertrollen dör – länge leve experten
Områden som tidigare varit tillgängliga bara för de med viss sakkunskap öppnas upp för fler utan krav på omfattande eller kostsam utbildning.

Att med hjälp av rätt digitala verktyg kunna genomföra avancerade dataanalyser utan att vara analytiker är exempel på tillämpning. AI-verktyg och no- or low code models som ger möjligheter att designa och utveckla digitala applikationer utan att skriva kod är andra yttringar av samma trend.

Det nya smarta

Förmåga att bedöma och resonera kring teknikutveckling utifrån möjligheter och påverkan på människan är en viktig del i att rusta sig för framtiden. Den nya smartheten kommer inte att bestämmas av vad eller hur mycket du vet utan av kvaliteten på ditt tänkande. Ditt lyssnande och förmågan att bygga relationer, samarbeta och lära. Kvantiteten ersätts av kvalitet.

Framtiden kommer kräva att vi övar oss i att vara öppna och lära oss att uppdatera våra övertygelser som svar på nya data. Ny smarthet handlar om att övervinna två stora hämmare av kritiskt tänkande och teamsamarbete: vårt ego och vår rädsla. Det är så vi människor kommer att tillföra värde i en värld av smart teknik.

Terese Skärvagen

Terese är digital strateg och projektchef för Digitaliseringsinitiativet på Sveriges Allmännytta. Digitaliseringsinitiativets mission är att tillsammans med allmännyttiga bolag genomdriva hållbar digitalisering och bidra till smart samhällsutveckling i öppna ekosystem.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega