Krönikor

Lager på lager & skräddarsytt – dress for success

KRÖNIKA

Att jobba med kompetensutveckling utifrån en plan och en färdväg, gärna med en följeslagare, leder framåt och till framgång, skriver Frida Palmgren.

Läs mer

Jobba aktivt med underhållsplanen

KRÖNIKA

Att ta hänsyn till fastighetens unika behov och laborera med olika scenarion kommer med stora fördelar både för dig som förvaltare och dina kunder, menar Jens Jansson, fastighetsförvaltare på HSB Stockholm.

Läs mer

Nu rullar de retroaktiva kraven in

KRÖNIKA

Rikard Silverfur på Fastighetsägarna Sverige ifrågasätter EU:s retroaktiva krav på IMD Värme i befintliga byggnader.

Läs mer

Go for the best!

KRÖNIKA

Fokusera oftare på det som fungerar bra i stället för det som fungerar dåligt så att medarbetarna får känna stolthet, skriver vår nya krönikör Ulf Nyquist.

Läs mer

Svarar du alltid på tilltal?

KRÖNIKA

Annmarie Palm skriver om Sanning och konsekvens kring brister i affärsmässigt uppförande.

Läs mer

Räkna på återbruk och rädda världen en sak i taget

KRÖNIKA

I våras lyssnade jag på en dragning om plattformen Centrum för cirkulärt byggande och CCBuild för beräkning av koldioxidekvivalenter samt kostnadsbesparing.

Läs mer

Bygg på dina styrkor!

KRÖNIKA

Se till att ta makten över det du kan påverka och låt inte aktiviteter som du hatar att göra fördärva din arbetsdag, skriver ledarskapsutvecklaren Annika R Malmberg.

Läs mer

Fönster som förbrukar

KRÖNIKA

Fönsterbyte rekommenderas ofta för att uppnå klimatkraven. Det är en dyr och ur klimathänseende skrupelfri åtgärd, skriver Sofia Meurk.

Läs mer

Brandrisk för tvekande fastighetsägare

KRÖNIKA

Stefan Lindsköld om fastighetsägares ansvar för att erbjuda säker laddutrustning för elbil till sina hyresgäster.

Läs mer

En annan form av klimatkänslighet

KRÖNIKA

Det pågår ett antal lovvärda initiativ att slå fast en nomenklatur som bidrar till att lösa upp leverantörsspecifika system- och informationssilos. Det kanske hade räckt med ett.

Läs mer