Rätt till ledighet för att plugga?

Alla arbetstagare har rätt till studieledighet, oavsett anställningsform eller om man jobbar heltid eller deltid.  Rätten till ledigheten regleras i studieledighetslagen som är en skyddslagstiftning. Detta för att ge arbetstagarna bra förutsättningar till studieledigheten.

Enligt studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till ledighet om man vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Tiden räknas fram tills att utbildningen börjar.

Om en arbetstagare har varit frånvarande på grund av sjukdom så ska den tiden räknas som anställningstid. Har arbetstagaren varit anställd i annat företag inom samma koncern räknas även den anställningstiden med.

Det kan finnas andra regler i centrala kollektivavtal angående krav på anställningstid. Vid deltagande i facklig utbildning finns dock inget krav på anställningstid.

Vilka utbildningar omfattas?
I lagen framgår inte vilka utbildningar som omfattas eller utbildningens längd. Den kan pågå några dagar eller flera år. Det måste finnas en kursplan samt ett mål och syfte med utbildningen.

Utbildningen behöver dock inte ha något med arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter att göra.  Självstudier eller någon form av hobbyverksamhet omfattas inte.

Förläggning av ledighet
Arbetsgivaren och arbetstagaren ska i första hand försöka komma överens om när och i vilken omfattning ledigheten ska förläggas.

Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp tidpunkten för ledigheten med upp till sex månader. Ett skäl till det kan vara att organisera och planera verksamheten som ledigheten medför.

Återgång i arbete
En arbetstagare har rätt att avbryta sina studier och återgå i arbete tidigare än planerat. Arbetsgivaren är inte skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor om ledigheten varat mer än en vecka, eller en månad om ledigheten pågått minst ett år.

Detta för att arbetsgivaren ska ha en möjlighet att planera återgången för den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att informera den anställde om beräknad tidpunkt för återgång i arbete.

Anställningsskyddet
Studieledighetslagen är en skyddslagstiftning vilket innebär att den anställde skyddas mot uppsägning och avsked.

Vid återgång i arbete ska man vara tillförsäkrad samma eller likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvillkor som om man inte hade varit tjänstledig för studier.

Johan Svalling
förhandlare och rådgivare, Fastigo

Bli den första att kommentera "Rätt till ledighet för att plugga?"

Lämna en kommentar

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär