08:00 - 08:45
Samling & Fika med en liten smörgås
08:45 - 09:00
Välkommen och presentation av dagen !
Ove Nordqvist & Anna Bellman, Moderator
09:00 - 10:00
PASS 1
Digital transformation & PropTech
09:00 - 09:30
Hur får vi en digital strukturerad informationshantering?

BIM Alliance – Susanne Nellemann Ek, VD & Lars Lidén, Intressentgrupp Förvaltning


09:30 - 10:00
Vad är vårt nästa steg i digitaliseringen?

Akademiska Hus – Ulf Däversjö, Direktör Innovation och hållbar utveckling


10:00 - 10:30
Fika & Mingel
10:30 - 12:00
PASS 2
Hållbarhet & Teknik
10:30 - 11:00
Hur hittar du fastighetens energislukare?

CleanTech – Willy Ociansson, Energiguru


11:00 - 11:30
Vilka delar ingår i vårt hållbarhetsarbete?

Stockholmshem – Sunni Rahman, Miljösamordnare & Rana Kasto, Hållbarhetsutvecklare


11:30 - 12:00
Så effektiviseras all teknik med digitalt stöd!

Castellum – Anders Björling, Teknisk Chef


12:00 - 13:00
Lunch & Mingel
13:00 - 14:30
PASS 3
MÖJLIGHET ATT VÄLJA FÖREDRAG EFTER INTRESSE
13:00 - 14:30
KONFERENSHALL
Hyresgäster & Kundvård
13:00 - 13:30
Så fick vi organisationen att fokusera på kundvård!

Väsbyhem – Joakim Bysell, Förvaltningschef


13:30 - 14:00
Vad kommer att hända med lokalhyresgästerna?

Niras – Michaela Johnsson, Consultant & Rickard Ekman, Market Director


14:00 - 14:30
Vilka servicekrav ställer kontorshyresgästen idag?

Diös – Sofie Stark, Fastighetschef


13:00 - 14:30
Rum 24/25
Ledarskap & Kompetensutveckling
13:00 - 13:05
Inledning - Målet med detta pass.

Mona Finnström, Förvaltarforum & Anni Carpelan, Stockholmshem


13:05 - 13:25
Vilken typ av ledarskap genererar framgångsrika och hållbara organisationer?

Familjebostäder – Joakim Lundberg, Avdelningschef Fastigheter


13:25 - 13:45
Hur säkrar vi framtidens kompetensbehov?

Newton – Susanne Åhlén, Affärsområdeschef Företag


13:45 - 13:50
Vad är viktigast för att lyckas på jobbet?

Frågor till publiken via vår app.


13:50 - 14:10
Så skapas en attraktiv arbetsgivare och ett sunt arbetsklimat!

Fastighetsägarna Service – Anna Birgersson, Chef Marknad, Hållbarhet & HR & Stångåstaden – Peter Jonsson, HR-strateg och chef internservice.


14:10-14:30
Paneldiskussion - Är fastighetsbranschen på rätt spår?

Samtliga


14:30 - 15:00
Fika & Mingel
15:00 - 17:00
PASS 4
Framtidens förvaltning
15:00 - 15:15
Min och fastighetsbranschens utveckling från 80-talet till idag.
Kicki Björklund – Bostadsbolaget / SigtunaHem / John Mattson / KTH / SPP
15:15 - 15:55
PANEL - Lågkonjuktur? - Förvaltning i fokus - Vad är viktigast?
SEB Investment Management - Jonas Lindegren, Head of Real Estate
SKB - Ingrid Gyllfors, VD
Olov Lindgren - Sven Renström, VD
Botkyrkabyggen - Chris Österlund, VD
Fastighetsägarna Service - Stefan Younes, VD
15:55 - 16:00
Bensträck
16:00 - 16:45
Inspirationstalare - Micke Darmell
TIMEOUT- konsten att få gott om tid
16:45 - 16:50
Summering och utvärdering av dagen
Förvaltarforum - Ove Nordqvist, VD
16:50 - 17:00
Prisutdelning - Årets Fastighetsförvaltare
AFF Forum - Philip Österlund, VD
17:00 - 19:00
Mingel

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega