Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Frukostträffar stärker kundernas nätverk

…Joel Grönwall, områdesförvaltare på Fabege i Solna Business Park där bolaget äger och förvaltar tio av områdets tolv fastigheter.

Vad gör du som områdesförvaltare?
– Fabege har områdesförvaltare i de områden där vi är största fastighetsägare och utvecklar hela stadsdelar. Jag ansvarar bland annat för utemiljön, att hela stadsdelen ska vara en trivsam plats att arbeta på. Här i Solna Business Park har jag bland annat varit med och skapat mobila parker, utvecklat belysningen och vårt cykelparkeringskoncept.

Dessutom arrangerar du återkommande frukostträffar med hyresgästerna. Varför då?
– I vår  vardagliga dialog med våra hyresgäster märker vi att det finns ämnen som är gemensamma för våra företag, dels som arbetsgivare och dels som affärsidkare. Här finns det en möjlighet för våra hyresgäster att tillsammans med oss lära sig mer om aktuella ämnen som engagerar oss alla.

– Men det är också ett bra tillfälle för hyresgästerna att föra fram allmänna synpunkter och nätverka tillsammans med andra hyresgäster. Det föds många bra idéer på frukostmötena som vi kan utveckla tillsammans.

Vilka bjuder ni in?
– Oftast våra kontaktpersoner och  hr- eller hållbarhetsansvariga från alla våra hyresgäster. Allt beroende på vilka ämnen som diskuteras. Vi ser även till att variera mötesplatserna med den gemensamma nämnaren att det givetvis är hos en hyresgäst i området.

Och vad pratar ni om?
– Oj, allt som vi tror intresserar hyresgästerna, men på senaste har vi talat en hel del hälsa och hållbarhet. Vi har bland annat pratat om hur man får nöjdare och friskare medarbetare. I vintras hade vi ett stort tema om inomhusmiljö där vi diskuterade allt från aktiva växtväggar som ger bättre luft till ljuddesign och ljudduschar.

– Vi har också pratat elbilsladdning och hållbara stadsdelar. Vårt senaste möte handlade om Nudging; hur man med små, positiva puffar får människor att agera mer hållbart och hälsosamt. Nästa möte handlar om framtidens kontor, med fokus på verksamhetsanpassade arbetssätt och digitaliseringens möjligheter.

Och hur är intresset från hyresgästerna?
– Stort skulle jag säga, men lite varierande beroende på tema. Normalt brukar vi vara mellan 30 och 40 personer på träffarna.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Fakta om Fabege
Bestånd: 88 fastigheter i områden med hög tillväxt i Stockholm: Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och Haga Norra. Största kommersiella fastighetsägaren i Hammarby Sjöstad, äger och förvaltar mer än 90 procent av kontoren i Arenastaden.
Uthyrningsbar yta:
1,1 miljoner kvm
Fastighetsvärde: 63,4 miljarder kronor
Hyresvärde:
2,7 miljarder kronor
Antal anställda: 176
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega