Vi kan inte prioritera människan utan naturen

I radioprogrammet Godmorgon världen! hör jag ett reportage om naturens rättigheter. Mycket intressant diskussion men jag tänker att vi först måste synliggöra människans beroende av naturen. Innerst inne vet alla människor att vi är helt beroende av alla ekosystemtjänster, alltså alla de tjänster naturen ger oss, men vi tenderar att glömma bort det.

I dag tar vi inte hänsyn till planetens tjänster när vi tar beslut och det får konsekvenser. Jag tänker på stora frågor som att vi skövlar skog så att naturen inte kan hjälpa oss att mildra den globala uppvärmningen genom att ta upp koldioxid. Men jag tänker också på mer regionala frågor som att vi skapar hårdgjorda ytor som gör att vi får översvämningar i våra städer.

Hur ska vattnet veta vart det ska ta vägen om det bara är hårdgjorda ytor? Vi måste låta naturen hjälpa oss, både med att reglera vattnet och mycket mycket annat.

Handlar uteslutande om överlevnad
Själv får jag lite dåligt samvete för att jag inte älskar naturen utan har ett strikt mänskligt perspektiv på hållbarhetsfrågan. Jag får ofta höra att ”du tycker väl om att vandra i skogen”.

För mig handlar det inte om att uppskatta eller inte uppskatta att vara i naturen. För mig handlar det uteslutande om mänsklig överlevnad.

Om jag ska vara helt ärlig är jag ganska ointresserad av grodor och träd men förståelsen för att vi människor inte kan ha mänsklig välfärd och global tillväxt om vi inte värnar om våra ekosystem gör att jag arbetar väldigt aktivt med att värna just grodor och träd. Allt hänger ju ihop i olika ekosystem och om man tar bort grodan vet man inte riktigt vad som händer med resten av ekosystemet.

Inte lätt förstå hur allt hänger ihop
På radio hörde jag om en stor studie där man skulle ta bort en granskog nära Djurgården i Stockholm. Det visade sig vara katastrof för de fina ekarna på Djurgården eftersom nötskrikan bor i granskogen men gillar ekollon så mycket att de gräver ned dem i jorden så att de ska ha dem till senare.

Givetvis hittar de inte alla ollon så vi människor får en helt lagom tillväxt av ekar. Inte lätt att förstå hur allt hänger ihop!

Gröna ytor behövs till så mycket
Så vad har det här med förvaltning av fastigheter att göra? Jo, runtomkring våra fastigheter finns förhoppningsvis gröna ytor. Gröna ytor som behövs för att ge oss människor rekreation, renare luft och ett bra mikroklimat men också för att se till att vi får till exempel pollinering och boplatser åt en mängd arter.

När vi förvaltar grönytor tror jag vi behöver ha en större förståelse för alla de värden som de gröna ytorna ger. I Riksbyggen har vi så otroligt många duktiga trädgårdsförvaltare som kan det här men vi brister i att förklara för våra kunder vilken mångfald av värden som de gröna ytorna ger.

Prata inte om naturens rättigheter
Om vi blir bättre på att förklara alla dessa värden tror jag att gröna ytor kommer prioriteras högre. En större förståelse för gröna ytor i vår nära omgivning tror jag kommer ge en större förståelse för moder jords alla fantastiska nyttor och den förståelsen kommer göra att fler förstår att vi måste beakta naturen när vi tar stora viktiga beslut.

Ju mer jag tänker desto säkrare blir jag på att vi inte kommer få människor med oss om vi pratar om att naturen ska ha sina rättigheter. I en värld där så många människor mår dåligt tror jag de flesta vill prioritera människan i stället för naturen. Då måste vi förklara att vi inte kan prioritera människan utan att beakta naturen och dess tjänster. Den etiska diskussionen om naturens rättigheter blir nästa steg och den tror jag kommer ske efter min livstid.

Charlotta Szczepanowski
redaktionen@forvaltarforum.se

Charlotta är chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Hon drivs av att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor och att skapa strukturer för att Riksbyggen ska kunna leverera kundnytta samtidigt som företaget blir mer hållbart. Tidigare arbetade Charlotta på Posten och Electrolux med hållbarhet- och ledningssystemsfrågor.