Anna på Trianon: ”Social hållbarhet är lönsamt”

Tidiga insatser för unga är avgörande, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon i Malmö. Med starkt fokus på social hållbarhet är hon övertygad om att satsningar på det är lönsamt – både ur bolagsekonomiskt och samhällsmässigt perspektiv.

– Alla unga har rätt till en vettig uppväxt. Jag är optimistisk inför framtiden. Antalet sprängningar och skjutningar minskar i Malmö och fler ungdomar blir klara för gymnasiet. Men att nå resultat i social hållbarhet är ingen quickfix. Det gäller att vara uthållig, hålla flera tankar i huvudet och jobba på flera fronter samtidigt, säger Anna Heide.

Fastighets AB Trianon äger, förvaltar, utvecklar och bygger hyreslägenheter och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Beståndet av hyreslägenheter är cirka 5 000. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Känner tillit från vd
Anna Heide har en dryg handfull chefer under sig. Totalt är de 90 anställda i organisationen. I hennes arbete med affärsutveckling ingår stadsutveckling genom nyproduktion av lägenheter med rimliga hyror, utveckling av affärscentra, trygghetsskapande åtgärder, samt satsningar på barn och ungdomar.

Anna Heide arbetar nära bolagets verkställande direktör Olof Andersson, som tidigt insåg sambandet mellan social hållbarhet, ekonomiskt tillväxt för bolaget och vinster för samhället i stort.

– Jag känner stark tillit från Olof och har också mandat att ta beslut i vårt förändringsarbete.

Kan du berätta vad ni gör konkret och mer om din roll?
– Jobbskapande åtgärder är en del. Där ställer vi krav på våra entreprenörer, till exempel att ta in praktikanter. Vi anställer tidigare arbetslösa som bor i våra bostäder, till exempel som fastighetsskötare. Och varje sommar erbjuder vi arbete till ungdomar från våra områden.

– I min roll ingår regelbundna avstämningsmöten med chefer, som rapporterar till mig. Men jag arbetar också mycket operativt, tar del av detaljplaner i tidiga skeden, är ute och pratar och deltar i samhällsdebatten. Nyligen var jag till exempel med i Malmömorgon, en sammankomst i Slakthuset arrangerad av Näringslivskontoret. Temat var hur vi kan öka tryggheten i staden. Jag ingick i panelen tillsammans med bland andra Malmös polischef Petra Stenkula och producenten till TV-serien ”Tunna blå linjen”, Martin Persson.

Arbetar du nära polisen och sociala myndigheter i vardagen?
– Ja. Samverkan är viktig. Framför allt när det handlar om narkotikaförsäljningen. Den är ett jätteproblem och bidrar starkt till den känsla av otrygghet som många i utsatta områden upplever. De flesta som lever i dessa områden är ju skötsamma.

Kan du ge exempel på ett område där ni arbetat framgångsrikt med social hållbarhet?
– Lindängen och Hermodsdal där vi har 2 000 lägenheter är enligt polisen särskilt utsatta områden. Vi har jobbat och jobbar fortfarande aktivt med att lyfta området i ett operativt förändringsarbete. Det handlar om fysiska åtgärder för ökad trygghet, som belysning, buskar, träd och porttelefoner. Men vi arbetar också med mjuka värden tillsammans med andra fastighetsägare, polisen och Malmö stad.

Vad räknar du till mjuka värden?
– Främst insatser för unga efter skoltid. Vi har bildat en stiftelse med Malmö kommunala bostadsbolag MKB, där vi gått in med 21 miljoner kronor var för att tillsammans med olika föreningar satsa på aktiviteter som basket, fotboll, konstprojekt och bokläsning med särskilda läsambassadörer.

Hur märks satsningarna för bolaget?
– Värdet på våra fastigheter i Vårsången, Lindängen har fördubblats.

Vad tycker de boende?
– Vi gjorde nyligen en kundenkät till de 2 000 hushållen i Lindängen och Hermodsdal och får höga betyg när det gäller bemötandet från vår personal och vår tillgänglighet. Däremot är det fortfarande många som upplever otryggheten som ett stort problem. Det visar att positiv stadsutveckling tar tid. Vi jobbar med långsiktiga processer och måste vara tålmodiga och uthålliga.

Hur arbetar ni med miljömässig hållbarhet?
– Energieffektiviseringar av olika slag. Målet är nu att minska våra energikostnader med tio procent till år 2023 med hjälp av klassiska åtgärder, som fönsterisolering, solceller, led-lampor och värmepumpar.

Vilken är din främsta drivkraft?
– Det kan låta som en klyscha. Men det är faktiskt att göra skillnad. Och det känner jag att jag gör varje dag.

Annas tips för socialt hållbar förvaltning:

  • Var uthållig och tålmodig. Det är ingen quickfix.
  • Se helheten, inte bara fysiska eller bara sociala förändringar. Olika områden har olika behov. Men oavsett var; uppnå en nivå som gör att alla vill bo kvar.
  • Var modig och flexibel i tankar och planering. Och kom ihåg att social hållbarhet är lönsamt.

Text: Ulf Storm
redaktionen@forvaltarforum.se

Anna Heide 

Titel: Affärsutvecklingschef på Fastighets AB Trianon i Malmö.
Ålder: 51
Uppväxt: Malmö
Bor: Bostadsrätt i Malmö.
Utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.
Tidigare yrkeserfarenhet: Hållbarhetschef, MKB Fastighets AB, utredare/expert på SABO AB, marknadschef Sanol AB.
Styrelseuppdrag: Ledamot i FC Rosengård, Östra Grevie folkhögskola, stiftelsen Läxhjälpen, Rosengårds centrum TH AB, Burlövs centrum AB, Limhamn ekonomisk förening.
Familj: Två barn, 18 och 15 år samt sambo.
Fritidsintressen: Resa som energipåfyllning, umgås med vänner, ridning.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega