Förening / Nytt från organisationer & föreningar
Partnertext från HBV

HBV driver utvecklingsråd för innovationer inom hållbarhet

Syftet med Allmännyttans Innovationsarena, och det Utvecklingsråd som HBV driver med stöd från Sveriges Allmännytta, Sustainable Innovation och Ignite Sweden, är att identifiera innovationer som bidrar till medlemmarnas hållbarhetsarbete.


”Våra avtal är färdiga att använda och ger stordriftsfördel”

HALLÅ DÄR...

… Johan Almesjö, VD för HBV. Vad händer i er förening just nu? –Det första är att användningen av våra varuavtal i form av trepartsavtal där användningen ökar. Det andra är att genom analys kan vi designa avtalen så att de blir väsentliga för medlemmar och kunder.


Partnertext från HBV

Nu kommer försäkrings- förmedlartjänster till HBV

HBV utvecklar sitt erbjudande till medlemmarna genom att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion innebär detta 4 spännande områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.


Partnertext från HBV

Privata och offentliga inköp – likheter och olikheter

Ola Kroon, Inköpschef på HBV, jämför privata och offentliga upphandlingar och inköp. Vilka lik- och olikheter finns och vad kan man lära sig av dem? Han tar bland annat upp behov av tidsplanering, bra dialog, konkurrens och flexibilitet.


Partnertext från HBV

Nya regler för avfallshantering

Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar och om drygt fyra år blir det obligatoriskt för alla fastighetsägare att möjliggöra fastighetsnära insamling av samtliga fraktioner.


Partnertext från HBV

Dags att byta lysrör

I februari och augusti nästa år fasas flera ljuskällor ut enligt EUs Ekodesignförordning, som trädde i kraft i september 2021. Generellt kan nya LED-lysrör användas i befintliga armaturer men det finns undantag.


Partnertext från HBV

Avtal för trygga boenden

De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter finns i alla samhällen, också i områden som kan upplevas som mindre trygga. Därför är det viktigt att HBV, som allmännyttans inköpsfunktion, tar med trygghets- och säkerhetsfrågorna i upphandlingsarbetet.


Handla upp laddtjänster bättre – i 7 steg

Från avställningsyta till funktionell förvaring. När eldrivna fordon blir vanligare ställs nya krav på parkeringsplatserna. Ville Gruner på HBV delar med sig av tips som underlättar upphandling av laddtjänster.


Partnertext från HBV

Koll på lås är en nyckelfråga

Under 2021 avropades det för 147 miljoner kronor på HBVs DIS Lås och entrésystem. I skrivande stund har fler än hundra annonseringar gjorts för de 77 kvalificerade leverantörerna att svara på.


Olle på HBV har system för klimatsmarta inköp

PROFILEN

Inköp handlar inte bara om ekonomi. Klimatavtryck är en viktig variabel i allmännyttans upphandling.
– Mitt jobb är att skapa bättre underlag för att andra ska fatta kloka inköpsbeslut, säger Olle Wiman, verksamhetscontroller och IT-ansvarig på HBV.


Nu kan vi äntligen få nytt vitvaruavtal!

Efter en lång tid i domstol har nu HBV fått klartecken att gå vidare och teckna vitvaruavtal med tilldelade leverantörer. En nyhet blir att det kommer att finnas en grossist som rankas 2:a. Det är bra för konkurrensen, enligt HBV:s vd Johan Almesjö.


Partnertext från HBV

HBV berättar om förenklade regler kring LOU

Nyss kom ett lagförslag om att förenkla regler kring LOU. Bland annat har man satt ett fast värde, i stället för procentuellt, för direktupphandling. I filmen berättar Johan Almesjö, vd på HBV, om hur förändringarna påverkar branschen.


Partnertext från HBV

HBV väljer flexibelt arbetssätt efter pandemin

Nu har pandemin släppt så pass mycket att vi kan börja välja var vi ska arbeta. De allmännyttigas bostadsbolagens inköpsfunktion HBV har arbetat fram en modell för arbetet som kallas Det nya arbetssättet (HBV DNA), som bygger på hög grad av flexibilitet.


HBV ger 5 tips för bättre upphandlingar i pandemins spår

Materialbristen på grund av Corona är kännbar, även inom fastighetsbranschen. Brist på halvledare för elinstallationer och vitvaror vid renoveringar är de vanligaste problemen. HBV tipsar om hur du förbättrar dina upphandlingar i pandemins spår.


Partnertext från HBV

Know your numbers

Den 6 april startade HBV – Allmännyttans inköpsfunktion sin nya portal Mina sidor. Här kan du se en kort film som beskriver vilken glädje medlemmarna har av den.


Partnertext från HBV

Så får du nytta av HBV

Vad är HBV? Varför finns HBV? Och för vem finns HBV? Se en kort film där Johan Almesjö, vd på HBV – Allmännyttans inköpsfunktion, besvarar frågorna.


Partnertext från HBV

Tvättstugeutrustning – nytt avtal!

Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBV:s nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla den 16 januari 2021. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre.


Vilka fördelar ger ett trepartsavtal?

Trepartsavtal gör det lättare att utvärdera anbud och ger lägre materialpris, enklare förvaltning och bättre garanti. Katarina Björndahl på HBV berättar mer om avtalen.


Skärpta miljökrav i nya avtalet för Tvättmedelsdosering

HBV har slutfört upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Det nya rikstäckande ramavtalet börjar gälla den 1 december.


Partnertext från HBV

Vilka har möjlighet att nyttja HBV:s avtal?

HBV – Allmännyttans inköpsfunktion reder ut vilka som omfattas av deras avtal och hur man får möjlighet att avropa.


Två nya ramavtal på HBV

Allmännyttans inköpsfunktion HBV har två nya rikstäckande ramavtal som börjar att gälla den 1 april. Det ena avtalet gäller park- och stadsmiljö och det andra luftfilter.


Ny modell för säkrare digitalisering

Fastighetsbranschens digitalisering skapar många säkerhetsproblem. Men KTH håller på att ta fram metoder för att hitta bristerna innan hackarna gör det.


Förvaltarna styr mer vid upphandling

Allmännyttans inköpsfunktion HBV ser två stora trender som förändrar verksamheten. Det sa föreningens vd på HBV-träffen ”Hållbara dagar 2020”.


Nytt system underlättar inköp av solenergi

Allmännyttans inköpsfunktion HBV och företaget Sustainable Innovation har tillsammans tagit fram ett nytt dynamiskt inköpssystem (Sol-DISet) och stödverktyg för beställare av solenergi. Ett dynamiskt inköpssystem…


Sabo och HBV går med i Sustainable Innovation

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo blir medlemmar i Sustainable Innovation.


Sabo och HBV i nytt klimatsamarbete

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Sabo och inköpsföreningen HBV har inlett ett samarbete inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ.


Nya medarbetare hos HBV

Under januari 2019 förstärker HBV sin personalstyrka med tre medarbetare som tillsammans har lång och gedigen erfarenhet från välkända inköpsorganisationer i Sverige. Katarina Björndahl tillträder…


Så blir renoveringen billigare

Renoveringskostnader av miljonprogrammet kan minskas med 41 miljarder och 260 GWh/år. Det visar en ny studie från Sustainable Innovation.


165 000 lägenheter kvar att rusta upp

En ny rapport från Sabo visar att hälften av allmännyttans bostäder från åren 1961–1975 behöver renoveras.


Han tar över på HBV

Johan Almesjö blir ny vd för HBV. Allmännyttan, alltså HBVs medlemsbolag, står inför jättelika utmaningar när det gäller underhåll och nybyggnad. Investeringsbehovet landar på någonstans…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega