Svensk Trygghetscertifiering

System & IT

För en fastighetsägare handlar ökad trygghet om vanligt förvaltnings- och underhållsarbete. Det gäller bara att göra det i tillräcklig omfattning och på rätt sätt. Det är här som vi på Svensk Trygghetscertifiering AB kan hjälpa till. Vi har många års erfarenhet av konkret trygghetsarbete i bostadsområden runt om i Sverige. Metoderna är beprövade och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts.

Vi tillhandahåller kvalitetskontroller för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Vi mäter och poängbedömer tillståndet i fastigheter. Systematiskt besiktigar vi utemiljöer, trapphus, källare, cykelrum, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Vi kontrollerar belysning, växtlighet, dörrar, brytskydd, lås, skyltning, förvaltningsrutiner och annat som påverkar tryggheten för boende, besökare och medarbetare. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningsmän som också utfärdar certifieringar. Alla besiktningsmän har polisiär bakgrund.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter fastigheter med skriftliga protokoll med förslag till åtgärder.
  • Projektledning och löpande konsultation.
  • Trygghetscertifieringar av bostadsfastigheter.
  • Trygghetscertifieringsprojekt med boendedialoger.
  • Utbildningar och föreläsningar.
  • Konsultation vid planering och nybyggnation.
  • Trygghetsbesiktningar av villa/radhus och lokalfastigheter.
  • Trygghetsvandringar i offentliga miljöer
  • Trygghetsanalyser av platser.
  • Uppstart och drift av BID:s – lokala föreningar mellan fastighetsägare.

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega